Stille drukjachten op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

woensdag, 12 januari, 2022

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid organiseert binnenkort enkele stille drukjachten op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei. Deze acties moeten de populatie in de regio verder stabiliseren. Ze vormen een vervolg op soortgelijke acties in de afgelopen jaren. Deze activiteiten werden omzichtig voorbereid en houden uiteraard rekening met alle geldende regels in verband met het coronavirus.

Everzwijnen zijn gebonden aan grote loofbossen. In normale omstandigheden houden voedselgebrek, strenge winters en natuurlijke vijanden een everzwijnenpopulatie onder controle. Strenge winters zijn geen evidentie meer, natuurlijke vijanden ontbreken en aan voedsel (maïs, eikels) is in ons landschap geen gebrek. Daardoor nam de populatie snel toe ten zuiden van Leuven maar ook elders in Vlaanderen.

Zo’n onevenredig grote populatie zorgt voor heel wat problemen. Landbouwers lijden schade en privétuinen worden omgewoeld tijdens nachtelijk everzwijnbezoek. Er werden meerdere verkeersongevallen met everzwijnen geregistreerd, ze houden lelijk huis in tuinen en ook in de bos- en natuurgebieden verstoort een overpopulatie het ecologisch evenwicht. 

Door middel van een stille drukjacht wordt het wildbeheer op een veilige manier en met een beperkte verstoring uitgevoerd. Bij de organisatie worden ook de aangrenzende landbouwers, jagers, natuurbeheerders en de gemeentebesturen actief betrokken. Om de veiligheid nog beter te waarborgen worden de betrokken gebieden tijdens de stille drukjacht voor het publiek en andere boswerkzaamheden afgesloten. Aan de toegangspaden wordt het verbod geafficheerd vanaf de dag voor de jachtactiviteit.

Op 27 januari is er een jacht in Meerdaal-Oost, van 8u30 tot 13.00u.