Subsidies om terreinen toegankelijk te maken en te houden

Subsidies om terreinen toegankelijk te maken en te houden

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen.

Voorwaarden

Het terrein maakt deel uit van een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling (TR) dat deel uitmaakt van een goedgekeurd natuurbeheerplan type 2, 3 of 4.

De oppervlakte waarop de toegankelijkheidsregeling betrekking heeft is minstens 5 hectare groot en de wegen en zones erin opgenomen zijn heel het jaar veilig en gratis toegankelijk voor het publiek. Ontoegankelijkheid kan onder bepaalde voorwaarden met een maximum van 2 maand per jaar voor de openbare veiligheid en een maximum van 5 maand per jaar voor de bescherming van inheemse soorten.

Bedrag

  • Een jaarlijkse subsidie van 70€ per hectare terrein dat deel uitmaakt van de toegankelijkheidsregeling tijdens het eerste jaar en 40€ per hectare voor de daaropvolgende jaren.
  • De subsidie wordt verhoogd tot 120€ per hectare als het terrein een speelzone, bivakzone, hondenzone of vrij toegankelijke zone omvat.
  • Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

Wanneer

Het is een jaarlijkse subsidie toegekend voor een periode van 6 jaar tenzij het NBP vóór het verstrijken van die periode opgeheven wordt. Wijzigingen aan het NBP en/of de toegankelijkheidsregeling kunnen eveneens aanleiding geven tot een wijziging van de subsidie.

Als het bedrag kleiner is dan 300 € per jaar wordt de subsidie onmiddellijk voor een periode van 3 jaar uitbetaald.

Procedure

De aanvraag tot goedkeuring van het NBP geldt meteen als aanvraag van de subsidie. Jaarlijks maakt het agentschap het bedrag over aan de beheerder nadat de beheerder een schuldvordering aan het agentschap heeft bezorgd.