Toegankelijkheidsregeling Gondebeek

Toegankelijkheidsregeling Gondebeek

Naam Gondebeek
Dossier Toegankelijkheidsregeling
Periode openbaar onderzoek Van 05/02/2021 tot en met 05/03/2021
Indiener Natuurpunt beheer vzw
Gemeente(s) Merelbeke en Oosterzele
Het dossier op papier inkijken

Secretariaat Natuurpunt
Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen
Open van maandag tot vrijdag van 9u -17u

Het dossier digitaal inkijken
Bezwaren of opmerkingen te bezorgen aan

aves.ovl.anb@vlaanderen.be en siege.vanballaert@vlaanderen.be
met vermelding van kenmerk TR Gondebeek, E-409

Natuur en bos t.a.v. Siege Van Ballaert,
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 - 8200 Brugge