Toegankelijkheidsregeling Polygoonbos en Reutelbeekvallei

Toegankelijkheidsregeling Polygoonbos en Reutelbeekvallei

Naam Polygoonbos en Reutelbeekvallei
Dossier Toegankelijkheidsregeling
Periode openbaar onderzoek Van 01/10/2021 tot en met 30/10/2021
Indiener Regio Kust-Westhoek
Gemeente(s) Zonnebeke
Het dossier op papier inkijken

Gemeente Zonnebeke
Langemarkstraat 8 - 8980 Zonnebeke
Tijdens de kantooruren

Het dossier digitaal inkijken
Bezwaren of opmerkingen te bezorgen aan

siege.vanballaert@vlaanderen.be

Agentschap Natuur en Bos - Adviezen en Vergunningen (AVES)
t.a.v. Siege Van Ballaert
Koning Albert I-Laan 1/2 bus 74 te 8200 Brugge