Openbaar onderzoek

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Totstandkoming van de kaart

Om de meest kwetsbare waardevolle bossen in beeld te brengen zijn verschillende kaarten over elkaar gelegd. Aan de hand van vijf criteria en daaraan gekoppelde scores werd met een formule berekend welke bossen voor Vlaanderen waardevol zijn om te behouden of zelfs opnieuw uit te breiden. Vervolgens werden daarvan de bossen geselecteerd die door hun bestemming kwetsbaar zijn. Tot slot werden de bossen waarvoor in de periode tot en met 18 december 2015 al een vergunning tot ontbossing werd gegeven (= beslist beleid) van de kaart gehaald.

De analyse om tot de kaart te komen is dus volledig gebaseerd op gestandaardiseerd beschikbaar kaartmateriaal. Op die manier is de analyse voor heel Vlaanderen ook uniform gebeurd. Er zijn geen aparte terreincontroles van elk van de aangeduide bossen gebeurd.

Een computer kan echter maar werken met de gegevens die beschikbaar zijn. En daar kunnen soms nog fouten in zitten. Daarom werd de kaart voorlopig vastgesteld door de Vlaamse regering op 31 maart 2017. Tien dagen na publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad geldt een verstrengde afwijkingsprocedure om die bossen te rooien.

Een openbaar onderzoek moet de kaart verfijnen en verbeteren. Iedereen krijgt tijdens het openbaar onderzoek de mogelijkheid de kaart te controleren en opmerkingen in te dienen. Na verwerking van de opmerkingen wordt de kaart definitief vastgesteld. De verstrengde procedure blijft van toepassing voor de bossen die op de kaart staan.