Het Operationeel Terreinbeheer staat met zijn laarzen stevig in de aarde – zij doen het eigenlijke terreinwerk.  15 beheerregio's - 6 in West en 9 in Oost - zijn het zenuwcentrum van terreinbeheer. De regiobeheerder is de manager van een beheerregio en werkt samen met de boswachters, ploegbazen en groenarbeiders. Een team medewerkers ondersteunt de beheerregio’s op zowel technisch vlak (overheidsopdrachten, beheerplannen, veiligheidsbeleid…) als met regiocoördinatie (werkplanning, patrimonium, administratie…). Bekijk Operationeel Terreinbeheer gerust als een hedendaags groenbedrijf met hoogstaande expertise en oog voor technische en technologische vernieuwingen.