Terreinbeheer staat met zijn laarzen stevig in de aarde – zij doen het eigenlijke terreinwerk.  Tien beheerregio’s zijn het zenuwcentrum van terreinbeheer. De regiobeheerder is de manager van een beheerregio en werkt samen met de boswachters, ploegbazen en groenarbeiders. De regioteams worden zowel technisch, administratief/organisatorisch als inhoudelijk versterkt door de medewerkers binnen de flankerende teams. Bekijk Terreinbeheer gerust als een hedendaags groenbedrijf met hoogstaande expertise en oog voor technische en technologische vernieuwingen.