Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

Verzekering B.A. en lichamelijke ongevallen

Het ANB heeft een verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid van jou als ANB-vrijwilliger ten opzichte van derden dekt. Deze geldt tijdens en op de plaats van tewerkstelling. Bovendien heeft het ANB ook een verzekeringspolis lichamelijke ongevallen afgesloten die ook de risico's op de kortste weg van en naar die plaats dekt. Beide polissen gelden voor iedereen die onder toezicht of met voorafgaand akkoord van het ANB vrijwilligerswerk verricht.

Als je in opdracht van een andere organisatie, vereniging of school en met toestemming van het ANB vrijwilligerswerk uitvoert in een ANB-domein, maak je geen aanspraak op deze polissen. Je moet dan eventuele schade verhalen op de verzekeringsmaatschappij van die opdrachtgever.