Downloadzone

Educatieve pakketten*

Kleuter

Bij dit educatief pakket van de kleuters horen volgende bijlagen:


Lager onderwijs

Bij dit educatief pakket voor het lager onderwijs horen volgende bijlagen:


Campagnemateriaal*

* Het is niet toegelaten om de educatieve pakketten en/of het campagnemateriaal te hergebruiken voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de betrokken documenten zijn geproduceerd, nl. het promoten van de Week van het Bos.