Westbroek

Westbroek

Het Westbroek is één van de ecologisch meest waardevolle deelgebieden van de overstroombare IJzerbroeken.
Waar tal van typische hooilandbloemen vroeger nog alleen aan de perceelsranden groeiden, vind je tegenwoordig, dankzij het natuurgericht beheer van de percelen, een uitgestrekte bloemenzee: echte koekoeksbloem, veldlathyrus, pinksterbloem, moeras-vergeet-me-nietje, knoopkruid …. Vooral de grote toename van het weidekerveltorkruid is spectaculair. Die schermbloemige is typisch voor overstroombare riviergraslanden en is elders in Vlaanderen amper nog te vinden.

Het Westbroek is het broedgebied bij uitstek voor de grutto. Veldleeuwerik, een soort die elders sterk in de verdrukking is geraakt, laat zich hier nog horen. Bruine kiekendieven zweven boven het grasland, op zoek naar muizen en kleine vogeltjes.
De drassige graslanden en winterse overstromingen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op overwinterende en doortrekkende watervogels. Kieviten, wulpen, smienten en kolganzen strijken er in grote groepen neer. Kleine zwanen, wintertalingen, slobeenden, pijlstaarten en vele andere soorten mengen zich met het luidruchtige gezelschap.

Het Westbroek is niet vrij toegankelijk. Je kan er een glimp van opvangen via de Brabanthoek of in zijn geheel bewonderen van op het jaagpad langs de IJzer tussen Reningebrug en Elzendamme.  

Kaart Westbroek