Jacht

Wildrapport


Het wildrapport is de jaarlijkse rapportage die elke wildbeheereenheid en elke onafhankelijke jachtrechthouder opmaakt. Het wildrapport omvat voor het jachtterrein:

  • de geschatte voorjaarsstand van het voorgaande kalenderjaar
  • de afschotcijfers van het voorgaande kalenderjaar van de verschillende wildsoorten
  • de gerealiseerde vangst van het voorgaande kalenderjaar van de verschillende wildsoorten

Hoe in te dienen?

Het wildrapport moet jaarlijks ingediend worden voor 1 april. Het wildrapport wordt:

of op papier via een papieren formulier wildrapport 2021 (doc - 765 KB) en aangetekend opgestuurd naar de betrokken provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos