Door jachtwild en beschermde soorten: de natuur als goede buur

Door jachtwild en beschermde soorten: de natuur als goede buur

Overal bewijzen dieren hun nut. Vogels houden insectenplagen onder controle, roofdieren houden het knaagdierenbestand in toom en samen geven ze de biodiversiteit een flinke duw in de rug. De natuur in Vlaanderen doet het goed de laatste jaren, maar de heropleving van zoveel natuurschoon heeft ook mindere kanten. Zo komen veel dieren op zoek naar voedsel erg dicht bij de mens. En soms... hebben ze het op jouw eigendom gemunt. Onder andere aangepikt fruit, kaalgevreten akkers en dood pluimvee maken van schade door wild en beschermde soorten een actueel thema. Gelukkig bestaan er heel wat maatregelen die schade door dieren kunnen voorkomen. Zo kunnen we genieten van de natuur als een goede buur, met wie het fijn samenleven is.

  • Heb je schade geleden en weet je niet welk dier de oorzaak was? 
    Dan gaan we samen met jou op zoek naar een geschikte oplossing. Eerst helpen we je de schade specifiëren, waardoor je kunt opmaken over welk dier het gaat. Daarna lees je per diersoort welke preventieve maatregelen je kunt nemen om schade te voorkomen. Lees meer >
  • Weet je al welk dier de schade berokkende? 
    Dan kun je rechstreeks doorlinken naar alle informatie over deze diersoort en de mogelijke maatregelen om je eigendom te beschermen. Lees meer >

De preventieve maatregelen op deze website zijn het resultaat van overleg tussen vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw-, visserij- en jachtsector, het ANB, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. De maatregelen werden overzichtelijk gebundeld in een brochure 'De natuur als goede buur'. Let op, de modaliteiten rond schadevergoeding zoals beschreven in hoofdstuk VII zullen pas in werking treden vanaf 20 juli 2014.

Als je alle verplichte voorzorgen nam, indien nodig en mogelijk overging tot bestrijding of bijzondere jacht en toch schade leed, kun je in bepaalde situaties een vergoeding krijgen. De algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure worden op deze website beschreven.

Je kunt de aanvraag zelfs digitaal uitvoeren via het e-loket fauna en flora van het Agentschap voor Natuur en Bos. Samenleven met de natuur... we gaan ervoor!