Life-project Most-Keiheuvel

Life-project Most-Keiheuvel

Het Natuurherstelproject ‘Most-Keiheuvel: natuurherstel op de gradiënt van veen naar stuifzand’ situeert zich in de gemeente Balen, op de westrand van het Kempisch Plateau. Alle praktische informatie over het domein Most-Keiheuvel (bereikbaarheid, recreatie, fauna en flora, geschiedenis, wandelingen...) lees je op de domeinpagina.

Wat het projectgebied ecologisch bijzonder maakt is de nagenoeg intacte gradiënt van landduin (Keiheuvel) naar een door voedselarme, met kwel gevoede, venige depressie (Most).


 

 

 

 

Projectvoorstel

  • Het projectvoorstel concentreert zich in eerste instantie op het herstel van de meest karakteristieke en waardevolle habitattypes (open graslanden op landduinen, droge heide, trilveen, bossen). Een ecohydrologische studie zal worden uitgevoerd om het hydrologisch herstelbeheer uit te tekenen van de Most.
  • Daarnaast omvat het project het opheffen van een achttal vismigratieknelpunten.
  • Communicatie omtrent de natuurherstelmaatregelen is een belangrijk onderdeel van het project en omvat onder meer het verbreden van het draagvlak rond kwetsbare vissoorten.
  • Er gaat heel wat aandacht naar oriëntering van de recreatiestromen. Anders gesteld: uitbouw van duurzame recreatievoorzieningen binnen hoogwaardige natuur (met zeer specifieke streekeigen biodiversiteit), is een extra troef voor toeristische initiatieven in de regio (bv. de camping…) en de plaatselijke horeca.

Het project ging officieel van start op 1 juni 2012 en loopt tot 31 mei 2017. Europa keurde dit LIFE+-project goed (http://ec.europa.eu/environment/life/). Het totale kostenplaatje bedraagt 4.095.945 euro, waarvan Europa de helft betaalt. De partners betalen de andere helft.

Verschillende partners zetten samen hun schouders onder dit project: het Agentschap voor Natuur en Bos, de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen, Kempens Landschap vzw en Bosgroep Zuiderkempen vzw.

Wil je meer weten over de partners, Life of Natura 2000, klik dan op onderstaande logo's.