Ztar

Ztar

ZTAR, acroniem voor Zwin Tidal Area Restoration, is een Europees Life-project dat de Zwinvlakte wil herstellen naar het biodiverse slikken- en schorrengebied van weleer. Het project ging van start op 1 januari 2011 en loopt tot 31 december 2015. 

Europa keurde dit Life+-project goed in de loop van 2010 en staat in voor de helft van de financiering van het project. Het Agentschap voor Natuur en Bos draagt 41% bij en de Provincie Zeeland 9%. 

ZTAR is de opvolger van het ZENO-project, dat het natuurherstel van het Vlaams Natuurreservaat 'De Zwinduinen en –Polders', net naast het Zwin, bewerkstelligde.

Download de infofolder in het Nederlands (pdf - 930 KB)
Download the flyer with information in English (pdf - 930 KB)

The conference 'Dunes & Estuaries 2015. Restoration of Tidal & Estuary Areas' is being organised in the context of ZTAR on 16-18 december 2015. Read more