1 °C
mooi weer
mooi weer

Robbroek

3.6
  • 4.666665
  • 4
  • 2.25
  • 5
  • 3
  • 4
  • Overzicht
  • Commentaren (0)
  • Praktische info

#robbroek

Robbroek ligt tussen de belangrijke rivieren Zenne en Dijle. Het is dan ook een typisch rivierdallandschap boordevol waterminnende planten en dieren. Moerasvegetaties, vochtige graslanden, elzenbosjes en open water wisselen elkaar af, tot groot jolijt van allerlei amfibieën en moeras- en rietvogels.

 

Volg de regiobeheerder van Robbroek via www.twitter.com/Wim_De_Maeyer

De troeven

  • Konikpaarden en gallowayrunderen
Toon meer informatie

Fauna en flora

In de vochtige graslanden van Robbroek groeien waterviolier, moeraswalstro, echte koekoeksbloem, moerasvergeet-mij-nietje, dotterbloemen en orchideeën. Op de drogere zandgronden en rivierduinen vind je graslanden met veldbies en glad walstro.

Robbroek is vooral populair bij moeras- en rietvogels, zoals wilde eend, wintertaling, waterhoen, sprinkhaanrietzanger en blauwborst. Maar ook andere dieren voelen zich er thuis, zoals de roofvogels buizerd en sperwer, groene en bruine kikker, gewone pad, kleine- en alpenwatersalamander, wezel en bunzing.

Grote grazers

Gallowayrunderen en konikpaarden houden al grazend de verruiging van de graslanden en moerasvegetaties tegen. Doordat de dieren niet alles even graag eten en niet overal komen, ontstaat er veel variatie in de begroeiing. Kortgegraasde plekken wisselen af met hogere en bloemrijkere vegetaties. Op termijn wil het Agentschap voor Natuur en Bos Robbroek omvormen tot een open moeraslandschap, typisch voor een riviervallei.

Geschiedenis

In de middeleeuwen meanderde de Zenne in een lage vallei ten westen van Mechelen. Het landschap bestond toen uit broekbossen, moerassen en hooilanden. De natte gronden waren niet interessant voor landbouwgebruik. Het huidige Robbroek is nog slechts een fractie van deze uitgestrekte vochtige natuurgebieden in het Mechelse. Men ontwaterde het moeras met sloten en dwarssloten, trok de Zenne recht en hoopte de dijken op. De waterhuishouding in Robbroek en de rest van de vallei veranderde hierdoor drastisch. In de jaren 1950-1960 plantte men in het Robbroek vooral populieren. Vanaf de jaren 1990 werden deze terug gekapt.

Tips en reacties van bezoekers

Heb je onlangs dit natuurgebied bezocht en heb je nog interessante tips? Vul dan hier je reactie in of laad een relevante foto op. Onderaan de pagina verschijnen alle berichten.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 32 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg.
CAPTCHAThis question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Ligging en bereikbaarheid

Robbroek ligt in Mechelen

Ingang

Oude Leestsebaan , 2800 Mechelen

Met de fiets

Knooppunt 90 van het fietsroutenetwerk ligt in de buurt van Robbroek.

Met de auto

Je kunt parkeren in Battel, Leest of Heffen. Vanaf daar kan je via de knooppunten van het Wandelroutenetwerk Rivierenland het natuurgebied bereiken.

Voor Battel: volg de knooppunten 130-131-129 (ongeveer 500 m)
Voor Leest: volg de knooppunten 63-273-274-65 (ongeveer 1 km)
Voor Heffen: volg de knooppunten 275-81-66-65 (ongeveer 1 km)

Geef sterren aan dit natuurgebied

Je kunt elk natuurgebied beoordelen aan de hand van zes categorieën. Ga met de muis over de sterren en klik op het gewenste aantal dat je wil geven.

Gemiddeld: 4.7 (3 votes)
Heb je genoten van je bezoek aan dit natuurgebied en zou je andere mensen aanraden om er ook naartoe te trekken?
Gemiddeld: 4 (3 votes)
Zijn er voldoende faciliteiten zoals infoborden, een duidelijke ingang, parking, bewegwijzering, banken, picknicktafels, barbecue, sanitair…
Gemiddeld: 2.3 (4 votes)
Is het natuurgebied interessant voor kinderen? Is het avontuurlijk? Is er een speelzone? Kun je met een buggy op de paden?
Gemiddeld: 5 (1 vote)
Kom je in dit natuurgebied planten of dieren tegen die uniek zijn in Vlaanderen? Of kom je er een uitzonderlijke variatie aan soorten tegen? Is het een verrassend landschap?
Gemiddeld: 3 (2 votes)
Leent dit natuurgebied zich tot sporten? Kun je er gaan joggen, fietsen, mountainbiken, paardrijden…? Is er een fit-o-meter? Worden er natuurlopen georganiseerd?
Gemiddeld: 4 (2 votes)
Zijn er veel verschillende en gevarieerde wandelroutes? Zijn die routes duidelijk bewegwijzerd? Is er een wandelroute voor elk type wandelaar?