1918

1918

Voor 1918 is het enkel noemenswaardig dat het Vredesbos in het voorjaar, tijdens het Duits Lenteoffensief, weer in handen valt van de Duitsers en ver achter het front komt te liggen. Het wordt pas definitief door Britse troepen ingenomen tijdens de eerste dag van het Eindoffensief, op 28 september 1918.

Na de oorlog werd de zuidelijk gelegen hoeve, die door de Britten Joist Farm werd genoemd, herbouwd naast de vroegere locatie, die net als de rest van het Vredesbos in gebruik werd genomen als akker en weiland.