Begrazingsblok 'Het Block'

Begrazingsblok 'Het Block'

#hetblock

Na zowat 200 jaar afwezigheid, eindelijk terug begrazing in het Zoniënwoud.

Na de ontmanteling van de gebouwen op de ex-oefenrenbaan te Groenendaal, werd in de zomer van 2013 een omheining geplaatst en dit met het oog op een jaarrondbegrazing. Een grote poel werd gegraven, takkenrillen werden aangelegd, twee toegangspunten versterkt door een veerooster en onder de aandacht gebracht door gevlochten wilgen portieken, …
 

Boskoeien vervangen renpaarden

Waar ooit paarden draafden over een stoffige zandpiste, grazen nu koeien om de natuur een handje te helpen. Langs het wandeltraject kun je de Schotse Hooglanders spotten. Een Schotse Hooglander is een zelfredzaam koeienras dat zorgt voor een divers graasbeheer, waardoor er een grote variatie aan planten en dieren kan ontstaan. Ze hebben weinig zorg nodig en zijn zeer zelden agressief. Grote grazers houden het grasland open, creëren door ruigten tal van paden en kiezen jonge bomen uit om van te smullen. Nu is er in het gebied al een grote verscheidenheid: oude zaadgaard van grove den, enkele kweekpercelen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek met onder andere zoete kers, wilgenstruwelen, ruige en schrale graslanden, poelen … Het wandelpad loopt deels door het begrazingsgebied. Daarom zijn honden niet toegelaten. Koeien hebben het niet zo op honden begrepen en het is altijd beter problemen te voorkomen.
 

Mooie beelden

Vanaf het uitkijkplatform heb je een heel mooi uitzicht en met wat geluk kun je de koeien observeren. Het platform is een telpost voor trekvogels. Vanaf dat platform geven vogelwaarnemers regelmatig hun gegevens door via een speciale website. Vanuit een goed verborgen vogelkijkhut kun je stiekem vogels waarnemen en fotograferen. In het kader van het project Dood doet leven is zelfs gezorgd voor een beperkt aanbod van aas in de buurt van de schuilhut. Wie weet, komt er net een buizerd zich te goed doen aan het kadaver.

Via deze websites kun je het trektellen van vogels goed volgen: www.trektellen.nl en www.natuurstudiegroepdijleland.be/trektellen.
Deze link geeft je al een klein idee van het aantal vogels dat geteld wordt vanuit de telpost en hier vind je een overzicht van de trektelposten in het Dijleland. 

Het begrazingsblok ‘Het Block’ grenst aan het Arboretum van Groenendaal