Bos in cijfers

Bos in cijfers

Meten is weten, ook voor bos in Vlaanderen. Hoeveel bos is er in Vlaanderen, en wat is de kwaliteit van deze bossen?

Deze zaken worden op twee manieren gemeten:

  • Bosinventarisatie: hierbij voeren we metingen op terrein uit in proefvlakken die verspreid zijn over heel Vlaanderen volgens een raster van 1 km x 0,5 km. Geeft info over de kwaliteit van het bos.
  • Boswijzer: is een gebiedsdekkende digitale laag van bos in Vlaanderen. Geeft info over de bosoppervlakte. Geeft info over de kwantiteit van het bos = hoeveel bos is er in Vlaanderen?