Brandpreventie

Brandpreventie in natuur- en bosgebieden op basis van kleurcodes

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

BEKIJK DE ACTUELE STAND VAN ZAKEN QUA BRANDGEVAAR >

Bepaling van de brandfase en preventiemaatregelen 

Het brandrisico wordt dagelijks geëvalueerd aan de hand van een brandwaarschuwingsindex, berekend door de Meteowing Luchtmacht (meetapparatuur in Deurne), en een index berekend door een brandgevaar-meetstation op het Klein Schietveld in Kapellen. Daaraan worden vier opeenvolgende alarmeringsfases (groen – geel – oranje – rood) gekoppeld in verband met toezicht en paraatheid van brandweerdiensten, beheerders en andere hulpdiensten. Die maatregelen gaan van het bezetten van de brandtorens tot uiterste paraatheid en eventueel preventief patrouilleren door brandweerdiensten in het terrein. 

De brandfases zijn geldig voor alle Vlaamse bos- en natuurgebieden. De meest brandgevoelige gebieden zijn heide en naaldbos, en niet zozeer loofbos. 

GROEN: Weinig gevaar. 
Er is geen bijzonder risico op brand in natuurgebieden. 
Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte. 

GEEL: Gevaar. 
De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt. 
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. 

ORANJE: Hoog gevaar. 
Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand. 

ROOD: Extreem hoog gevaar. 
Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden. Vuur maken is verboden.
Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand. 

Communicatie van de brandfases 

Je kunt tijdens brandgevoelige periodes de brandfase dagelijks checken op de gemeentelijke websites. Voor een aantal gebieden zijn er in het gebied speciale infoborden waarbij de brandfase aangeduid wordt met een pijl. Zo worden de bezoekers attent gemaakt op de fase van het brandgevaar. Dit enerzijds in de hoop dat dit aanzet tot voorzichtigheid en anderzijds om te wijzen op een eventueel veiligheidsrisico voor bezoekers zelf. 

Wat kun je als bezoeker doen bij verhoogd risico? 

In periode van verhoogd brandgevaar vragen we aan iedereen om extra alert en voorzichtig te zijn. Zoals altijd, is het verboden om vuur te maken of om sigarettenpeuken op de grond te gooien. 

Kampvuur maken?

Een kampvuur maken in of vlak bij een bos is verboden. Je kunt hier als jeugdbeweging wel een speciale aanvraag voor doen. Op opkamp.be lees je alle regels in verband met kampvuren in Vlaanderen.

Meer informatie: 

Agentschap voor Natuur en Bos : 
T. 02 553 81 32 
pers.natuurenbos@vlaanderen.be