Brandpreventie

Brandpreventie in natuur- en bosgebieden op basis van kleurcodes

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

BEKIJK DE ACTUELE STAND VAN ZAKEN QUA BRANDGEVAAR >

Bepaling van de risicofase en preventiemaatregelen 

Het risico op natuurbranden wordt dagelijks geëvalueerd op basis van verschillende informatiebronnen waaronder de brandwaarschuwingsindex, berekend door de Meteo Wing van Defensie (meetapparatuur o.a. in Deurne en Kleine-Brogel). Hieraan worden vier opeenvolgende alarmeringsfases of risicofases gekoppeld uitgedrukt in een risicocode (groen – geel – oranje – rood), die verband houden met de mate van toezicht en paraatheid van brandweerdiensten, beheerders en andere hulpdiensten. Deze nemen maatregelen die gaan van het bezetten van brandtorens tot het stand-by staan in uiterste paraatheid of zelfs het preventief patrouilleren door brandweerdiensten in het terrein.

De risicofases worden per provincie bepaald en zijn geldig voor alle bos- en natuurgebieden in de Vlaamse provincies. De brandgevoeligheid van gebieden is afhankelijk van de tijd van het jaar en de aanwezige vegetatie, bv. afgestorven vegetatieresten van grassen, varens, riet… op het einde van de winter of droge vegetatietypes zoals heide en naaldbossen in de zomer. Heidelandschappen en naaldbossen zijn de meest brandgevoelige gebieden in Vlaanderen. Loofbos is veel minder brandgevoelig tenzij bij langdurige droogte en aanhoudende hoge temperaturen.

GROEN: Weinig gevaar. 
Er is geen bijzonder risico op brand in natuurgebieden. 
Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte. 

GEEL: Gevaar. 
De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt. 
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.
De brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door beheerders en brandweerdiensten

ORANJE: Hoog gevaar. 
Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet.
De brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door beheerders en brandweerdiensten.

ROOD: Extreem hoog gevaar. 
Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden. Vuur maken is verboden.
Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet.
De brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door beheerders en brandweerdiensten.

Communicatie van de risicofases 

Je kan tijdens brandgevoelige periodes de risicofase dagelijks checken op de gemeentelijke websites. Voor een aantal gebieden zijn aan de toegangen speciale infoborden geplaatst, waarbij de risicofase aangeduid wordt met een pijl, of er wordt via een QR-code verwezen naar de website van Natuur en Bos. Zo worden de bezoekers attent gemaakt op de fase van het brandgevaar. Dit enerzijds om aan te zetten tot voorzichtigheid en anderzijds om te wijzen op een eventueel veiligheidsrisico voor de bezoekers zelf.

Wat kun je als bezoeker doen bij verhoogd risico? 

In periode van verhoogd brandgevaar vragen we aan iedereen om extra alert en voorzichtig te zijn. Zoals altijd, is het verboden om vuur te maken of om sigarettenpeuken op de grond te gooien. 

Kampvuur maken?

Een kampvuur maken in of vlak bij een bos is verboden. Je kunt hier als jeugdbeweging wel een speciale aanvraag voor doen. Op opkamp.be lees je alle regels in verband met kampvuren in Vlaanderen.

Meer informatie: 

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
T. 02 553 81 32 
pers.natuurenbos@vlaanderen.be