Brandpreventie

Brandpreventie in natuur- en bosgebieden op basis van kleurcodes

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke risicocode van kracht is. De risicocodes worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

BEKIJK DE ACTUELE STAND VAN ZAKEN QUA BRANDGEVAAR >

Bepaling van de risicocode en preventiemaatregelen 

Het risico op natuurbranden wordt dagelijks geëvalueerd op basis van verschillende informatiebronnen waaronder de brandwaarschuwingsindex, berekend door de Meteo Wing van Defensie (meetapparatuur o.a. in Deurne en Kleine-Brogel). Hieraan worden vier opeenvolgende risicocodes gekoppeld uitgedrukt in een kleurcode (groen – geel – oranje – rood), die verband houden met de mate van toezicht en paraatheid van brandweerdiensten, natuurbeheerders en andere hulpdiensten. Deze nemen maatregelen die gaan van het bezetten van brandtorens tot het stand-by staan in uiterste paraatheid of zelfs het preventief patrouilleren door brandweerdiensten in het terrein.

De risicocodes worden per provincie bepaald en zijn geldig voor alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in die provincie. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.

De brandgevoeligheid van gebieden is afhankelijk van de tijd van het jaar en de aanwezige vegetatie, bv. afgestorven vegetatieresten van grassen, varens, riet… op het einde van de winter of droge vegetatietypes zoals heide en naaldbossen in de zomer. Heidelandschappen en naaldbossen zijn de meest brandgevoelige gebieden in Vlaanderen. Loofbos is veel minder brandgevoelig tenzij bij langdurige droogte en aanhoudende hoge temperaturen.

GROEN: Weinig gevaar. 
Er is geen bijzonder risico op natuurbrand. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar. 
De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte. Het bemannen van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten.

Let op. Volgens het Veiligheidsbesluit van 23 juni 2021 is het vanaf code geel in alle bos- en natuurgebieden verboden om vuur te maken en te roken. In het Veiligheidsbesluit wordt enkel een uitzondering voorzien voor kampen voor het koken op vuur in openlucht of het organiseren van een kampvuur. De voorwaarden hiervoor vind je in het veiligheidsbesluit.

ORANJE: Hoog gevaar. 
Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden. Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. Het bemannen van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten.

Let op. Volgens het Veiligheidsbesluit van 23 juni 2021 is het vanaf code geel in alle bos- en natuurgebieden verboden om vuur te maken en te roken. In het Veiligheidsbesluit wordt enkel een uitzondering voorzien voor kampen voor het koken op vuur in openlucht of het organiseren van een kampvuur. De voorwaarden hiervoor vind je in het veiligheidsbesluit.

ROOD: Acuut hoog gevaar. 
Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur- en bosgebieden afgeraden. Vuur maken is verboden. Natuurbeheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden bemand; tenzij anders overeengekomen door Natuur en Bos en de brandweerdiensten op basis van lokale omstandigheden.

Let op. Volgens het Veiligheidsbesluit van 23 juni 2021 is het vanaf code geel in alle bos- en natuurgebieden verboden om vuur te maken en te roken. In het Veiligheidsbesluit wordt enkel een uitzondering voorzien voor kampen voor het koken op vuur in openlucht of het organiseren van een kampvuur. De voorwaarden hiervoor vind je in het veiligheidsbesluit.

Communicatie van de risicocodes 

Je kan tijdens brandgevoelige periodes de risicocode dagelijks checken op de gemeentelijke websites. Voor een aantal gebieden zijn aan de toegangen speciale infoborden geplaatst, waarbij de risicocode aangeduid wordt met een pijl, of er wordt via een QR-code verwezen naar de website van Natuur en Bos. Zo worden de bezoekers attent gemaakt op de ernst van het huidige brandgevaar. Dit enerzijds om aan te zetten tot voorzichtigheid en anderzijds om te wijzen op een eventueel veiligheidsrisico voor de bezoekers zelf.

Wat kun je als bezoeker doen bij verhoogd risico? 

In periode van verhoogd brandgevaar vragen we aan iedereen om extra alert en voorzichtig te zijn. Zoals altijd, is het verboden om vuur te maken of om sigarettenpeuken op de grond te gooien. 

Kampvuur maken?

Een kampvuur maken in of vlak bij een bos is verboden. Je kunt hier als jeugdbeweging wel een speciale aanvraag voor doen. Op opkamp.be lees je alle regels in verband met kampvuren in Vlaanderen.

Meer informatie: 

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
T. 02 553 81 32 
pers.natuurenbos@vlaanderen.be