Over het Agentschap voor Natuur en Bos

Aanspreekpunten voor verschillende thema's

Ben je op zoek naar informatie in verband met beheerplannen, soortenbescherming, toegankelijkheid, adviezen en vergunningen?

Alle vragen omtrent subsidies mail je naar: aves.cd.anb@lne.vlaanderen.be

Zie je iets dat in strijd is met de milieuwetgeving? Geef dan een seintje aan natuurinspectie:

Heb je een vraag over het jachtexamen?

Heb je een andere vraag over jacht en schadevergoedingen?

Heb je een vraag over visserij?

Wil je meer weten over onderstaande onderwerpen in verband met overlast en schade?

Heb je een algemene vraag over de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB)?

  • Bel naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur.
  • Stuur uw algemene vraag per mail naar anb@vlaanderen.be.

Alle informatie over filmopnames en fotoshoots in onze natuurgebieden vind je op www.natuurlocaties.be/filmloket.

Alle informatie over hout vind je op www.houtverkopen.be.

Voor het indienen van klachten kun je gebruikmaken van het klachtenformulier op onze klachten-pagina.

Vragen, suggesties of opmerkingen omtrent deze website mail je naar webmaster.anb@vlaanderen.be.