Vliegveld Malle voor werken

Ecologische herinrichting Vliegveld van Malle

De focus van de werken is de ontharding van een groot deel verhardingen die nu overbodig zijn. Er wordt ook onderzocht welke niet gebruikte gebouwen en dergelijke plaats kunnen ruimen voor natuur.

Concreet worden in een eerste fase ongeveer 16 hectare bestaande verharding en een vijftiental gebouwen afgebroken en afgevoerd. Zo wordt er heel wat nieuwe natuur gecreëerd en kan het water infiltreren, wat leidt tot een mix van droge en natte heidelandschappen, zandduinen en waardevolle bossen. Het gebied is ook essentieel voor het Europese prioritaire habitattype soortenrijke heischrale graslanden.

Het gebied is momenteel niet toegankelijk en uiteraard ook niet tijdens de werken. 

De werken gaan door van september 2023 tot maart 2025.

Logo's Blue Deal

Tijdens de werken proberen we de impact op de natuur en hinder voor omwonenden te beperken: 

  • Er wordt geen gebruik gemaakt van een klassieke breekhamer om het beton te breken maar van een resonantiebreker. Dit is een zeer innovatieve machine die met trillingen op een hoge frequentie het beton meteen in kleine stukjes breekt. De geluids- en stofimpact bij deze machine is een pak lager dan bij een klassieker breekhamer. Er zijn slechts enkele toestellen beschikbaar in Europa.
  • De aannemer krijgt de kans om het beton na breking pas op te halen als het effectief ergens nodig is op een werf. Op deze manier wordt lokale tussenopslag met heel wat bijbehorende vrachtbewegingen vermeden.
  • Bijna alle materialen afkomstig van de werf gaan hergebruikt worden als bouwmaterialen na COPRO keuring. Zelfs het teerhoudende asfalt wordt na thermische reiniging in Nederland terug ingezet als bouwmateriaal.
  • Er wordt niet gewerkt tijdens het verlengde broedseizoen van 1 april tot 31 juli.
  • In de meest gevoelige zones wordt de aangrenzende vegetatie afgeschermd met rijplaten.
Vliegveld Malle voor ontharding
Vliegveld Malle na ontharding
Vliegveld Malle na ontharding
Afbraak gebouw vliegveld van Malle
Afbraak gebouwen vliegveld van Malle
Afbraak gebouwen vliegveld van Malle
afbraak gebouw vliegveld van Malle
Vliegveld Malle voor ontharding
Vliegveld Malle na ontharding
Vliegveld Malle na ontharding
Afbraak gebouw vliegveld van Malle
Afbraak gebouwen vliegveld van Malle
Afbraak gebouwen vliegveld van Malle
afbraak gebouw vliegveld van Malle

Vordering van de werken

Januari 2024

De werken zitten in een volgende fase, namelijk de afbraak van de gebouwen. Er worden enkele gebouwen en omheiningen sinds begin januari afgebroken. In de gebouwen werden eerst gevaarlijke stoffen zoals asbest verwijderd.

Op deze pagina