Kleine wildernissen

Kleine wildernissen

Wat dacht je van een klein stukje wildernis vlak naast de deur, om in te spelen en te ravotten, te leren en te ontdekken, en vooral: te genieten van de natuur en van de buurt? Onze kleine wildernissen - geïnspireerd op het concept tiny forests - maken die droom waar in verstedelijkte omgevingen.

Wat zijn kleine wildernissen?

In elke gemeente vind je wel stukjes grond waar niets mee gedaan wordt. Natuur en Bos wil samen met gemeenten stukken braakliggende grond – minstens zo groot als een tennisveld, maar kleiner dan 50 are - in een (rand)stedelijke omgeving omtoveren tot aangename en leerrijke natuur, die verbindend werkt.

In kleine wildernissen vind je alle vormen van inheems groen, of het nu bos, struiken of heide is, al naargelang de lokale mogelijkheden. Idealiter ligt een kleine wildernis dicht bij een school, kinderopvang, zorgcentrum of een jeugdverblijf, zodat jongeren of zorgbehoevenden optimaal van dit stukje natuur kunnen genieten en het eventueel mee kunnen onderhouden. Voor onze jonge en oudere ontdekkers worden er eetbare planten, bessenstruiken, notelaars, picknicktafels, zitbankjes en andere aantrekkelijke natuurlijke elementen voorzien. Ook de kaart van citizen science wordt getrokken met insectenhotels, egelhuisjes, nestkastjes en cameravallen.

Waar vind je kleine wildernissen?

Onze eerste kleine wildernis werd gerealiseerd in Lommel. Hoe die er zal uitzien, zie je op het toekomstbeeld hiernaast. Het gemeentebestuur heeft twee locaties aangeduid. Het eerste is het Middenpleintje aan Kleine Hoef en Lismortel, met een oppervlakte van ca. 2.700 m². De naaldbomen (sparren) zijn er onlangs allemaal gekapt vanwege ziekte. Er zijn nog vijf loofbomen (drie Amerikaanse eiken en twee berken) aanwezig. De buurtbewoners zijn vragende partij voor de herinrichting van het perceeltje, waarbij de loofbomen uiteraard kunnen blijven staan. Het tweede perceel ligt aan de Quinten Metsysdreef, aan de achterkant van de WICO-campus, en heeft een oppervlakte van 5.000 m². De scholencampus WICO kan betrokken worden bij de aanleg en het onderhoud van de kleine wildernis. 

Op beide perceeltjes zal er zeker aan citizen science gedaan worden. Zo zullen er bijvoorbeeld speciale nestkastjes geïnstalleerd worden met een camera in. Ze werden speciaal ontworpen voor kinderen en zijn bestand tegen alle weersomstandigheden. Ze kunnen op een paal gemonteerd worden, of bij een boom of een struik. Kinderen kunnen ze daarna nog beschilderen met de buurt, de school of de ouders. De nestkastjes worden gemaakt in een sociale werkplaats.

Ingrediënten

  • natuurbeleving, duurzaam, ontdekken
  • samenhorigheid, leerrijk, genieten, creativiteit
  • 100% lokale natuur