LIFE RIPARIAS

Wat is LIFE RIPARIAS?

Welkom op de webpagina over het LIFE RIPARIAS project.

RIPARIAS is een acroniem en staat voor ‘Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species’. Dit betekent dat met dit project een geïntegreerde en vlotte manier zal worden uitgewerkt om invasieve uitheemse soorten te bestrijden. Dit gebeurt over de administratieve grenzen heen, waarbij het Vlaamse, Waalse en Brussels hoofdstedelijk gewest samenwerken.

Het LIFE RIPARIAS project focust zich op water- en oeverplanten en op rivierkreeften. Het projectgebied bestaat uit het Dijle-, Mark- en Zennebekken.

Het project is gestart op 1/1/21 en eindigt op 31/12/26. Agentschap voor Natuur en Bos zal samen met 9 andere partners een effectieve methodologie uitwerken om invasieve uitheemse soorten te bestrijden. Het RIPARIAS project ontvangt financiële steun via het LIFE-programma van de Europese Unie, maar eveneens van alle projectpartners.

                

Alle info over LIFE RIPARIAS is terug te vinden op de website van LIFE RIPARIAS: www.riparias.be.