Currently, there is no weather information available.

Maatjes

3.551725
 • 4.2
 • 3
 • 3
 • 4.8
 • 3.25
 • 3
 • Overzicht
 • Commentaren (0)
 • Praktische info

#maatjes

De Maatjes ligt in de gemeentes Kalmthout en Wuustwezel, aan de Nederlandse grens. Het is een klein rietmoeras met omringende, soms natte graslanden en vele bomenrijen en houtkanten. Samen met de Nederlandse evenknie ´De Matjens´ vormt het een grensoverschrijdend natuurgebied. Het is vooral belangrijk als leefgebied voor verschillende soorten riet- en weidevogels. Een mooi gebied om te komen wandelen en te genieten van het open landschap. 

De troeven

 • Weidevogelgebied met verschillende vogels
 • Genieten van het open landschap
 • Bezoek uitkijktoren De Klot
Toon meer informatie

Van turfwingebied naar natuur

Het grensoverschrijdend natuurgebied was oorspronkelijke een beekdal met moerassen, waardoor het relatief laag gelegen is. In de loop der tijd zijn de moerassen ingeschakeld als turfwingebied. Dit gebeurde o.a. met de aanleg van de Roosendaalse Vaart. Deze turfvaarten zijn nog aanwezig in het gebied en zorgen voor afwatering van de omgeving. Tegelijkertijd nam het regionaal landbouwareaal toe, vooral op hoger gelegen gronden. Het aandeel extensief beheerde graslanden verkleinde. De Maatjes/de Matjens, het lager gelegen gedeelte van het oorspronkelijke gebied, zijn het laatste restant van het voormalig moerasgebied.

Europese topnatuur

De Maatjes maakt onderdeel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Het werd aangeduid als vogelrichtlijngebied. Zo is het voor de Maatjes prioritair dat er wordt gewerkt aan herstel van een goede waterhuishouding, zodat de omstandigheden voor vogelsoorten zoals regenwulp, blauwe kiekendief en roerdomp kunnen verbeteren. Dit zijn vogelsoorten die een groter leefgebied nodig hebben dan het huidige gebied. Daarom is onder andere uitbreiding van geschikte graslanden en rietland belangrijk.

Met een aantal gerichte inrichtingswerken herstelt het Agentschap voor Natuur en Bos in De Maatjes het leefgebied van Europees beschermde vogelsoorten. De verbetering van de natuur maakt het gebied niet alleen waardevoller voor de kenmerkende moerassoorten, maar ook voor de bezoekers. De werken passen in het Blue Deal programma, dat streeft naar het herstellen van natte natuur. Deze gebieden staan gekend om hun sponswerking en vormen belangrijke koolstof opslagplaatsen waardoor hun herstel de negatieve effecten van klimaatverandering tegengaan. Lees meer over de werken

Uitkijktoren De Klot

Breng zeker ook een bezoek aan De Klot, een 7 meter hoge uitkijktoren vanwaar je over de wijde omgeving kan uitkijken. De benaming 'de Klot' verwijst naar een klomp, een kluit veen of turf. Je krijgt er ook meer informatie over het turfverleden. 

Waterhuishouding

Er loopt momenteel in opdracht van Natuur en Bos en onder begeleiding van een heel aantal partijen, een zogenaamde ecohydrologische studie. Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de waterhuishouding van het gebied, zodat er concrete scenario’s kunnen uitgewerkt worden voor natuurherstel en -uitbreiding met zo weinig mogelijk impact op de omgeving. Natuur en Bos hoopt concrete inzichten en adviezen te verkrijgen over de mogelijkheden voor het ontwikkelen van beter leefgebied van alle voor het gebied belangrijke vogelsoorten. 

 

Tips en reacties van bezoekers

Heb je onlangs dit natuurgebied bezocht en heb je nog interessante tips? Vul dan hier je reactie in of laad een relevante foto op. Onderaan de pagina verschijnen alle berichten.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 100 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg.
CAPTCHADit is een test om je als mens te kunnen identificeren om zo automatische spam te voorkomen.

Ligging en bereikbaarheid

Het gebied Maatjes ligt op de grens van de gemeentes Kalmthout en Wuustwezel en op de grens met Nederland. 

Ingang

Sneygaertseweg, 2990 Wuustwezel

Met de fiets

Met de fiets bereik je de Maatjes via fietsknooppunten 7 en 4.

 

Geef sterren aan dit natuurgebied

Je kunt elk natuurgebied beoordelen aan de hand van zes categorieën. Ga met de muis over de sterren en klik op het gewenste aantal dat je wil geven.

Gemiddeld: 4.2 (5 stemmen)
Heb je genoten van je bezoek aan dit natuurgebied en zou je andere mensen aanraden om er ook naartoe te trekken?
Gemiddeld: 3 (5 stemmen)
Zijn er voldoende faciliteiten zoals infoborden, een duidelijke ingang, parking, bewegwijzering, banken, picknicktafels, barbecue, sanitair…
Gemiddeld: 3 (5 stemmen)
Is het natuurgebied interessant voor kinderen? Is het avontuurlijk? Is er een speelzone? Kun je met een buggy op de paden?
Gemiddeld: 4.8 (5 stemmen)
Kom je in dit natuurgebied planten of dieren tegen die uniek zijn in Vlaanderen? Of kom je er een uitzonderlijke variatie aan soorten tegen? Is het een verrassend landschap?
Gemiddeld: 3.3 (4 stemmen)
Leent dit natuurgebied zich tot sporten? Kun je er gaan joggen, fietsen, mountainbiken, paardrijden…? Is er een fit-o-meter? Worden er natuurlopen georganiseerd?
Gemiddeld: 3 (5 stemmen)
Zijn er veel verschillende en gevarieerde wandelroutes? Zijn die routes duidelijk bewegwijzerd? Is er een wandelroute voor elk type wandelaar?