Multimovepad De Schorre

Multimovepad De Schorre

Het bewegwijzerde traject van 2,5 kilometer vormt door de aaneenschakeling van 25 speeltoestellen de ideale mix van bewegen, ravotten en natuurbeleving.

Natuurlijke hindernissen en houten constructies brengen kinderen de 12 bewegingsvaardigheden van Multimove bij. Al glijdend, trappen, klimmend en springend verkennen ze het sportpark waar vrijetijdsbeleving en natuur hand in hand gaan.

Doel:

  • Kinderen meer buiten en in de natuur laten spelen.
  • Beweging uitlokken met drempelverlagende activiteiten (de 12 Multimove vaardigheden) waarvoor slechts een minimum aan begeleiding nodig is.
  • Een doe-activiteit aanbieden voor het ganse gezin
  • Kinderen en ouders, familie of vrienden in contact brengen met een natuurlijke omgeving en hen zo bewondering en respect voor de natuur bijbrengen.

Start ter hoogte van kinderboerderij ‘De Lange Schuur’, Stuiverstraat 599, 8400 Oostende.

Het Multimovepad De Schorre is een realisatie van Stad Oostende, Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Sport Vlaanderen en Farys.