Natuurbegraafplekken

Eerste natuurbegraafplek in een natuur- en bosgebied beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos

Op 30 augustus 2018 werd in het domeinbos ‘Isaekshoef’ in Rekem de eerste natuurbegraafplek in een natuur-en bosgebied beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos geopend. Voortaan kan crematie as in een bosgebied aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen worden bijgezet. 
      
In oktober 2015 werd een deel van het bos geselecteerd als pilootproject voor het inrichten van een natuurbegraafplek. Dat gebeurde in overleg met het gemeentebestuur van Lanaken, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) en het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is op vraag van minister van Natuur, Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege dat de haalbaarheid van het vernieuwend concept voor Vlaanderen werd onderzocht.

Een natuurbegraafplek is een zone in natuur- of bosgebied waar de crematie as van een overledene een plaats krijgt. Dat gebeurt in biologisch afbreekbare urnen zonder herkenning – of herdenkingstekens. De kringloopgedachte staat centraal en de natuur wordt niet of zo weinig mogelijk beïnvloed. Op die manier maakt de laatste rustplaats deel uit van een natuur- of bosgebied.

Een natuurbegraafplek biedt voor de nabestaanden de mogelijkheid om in alle sereniteit de overledene te gedenken op een plaats in een natuurlijke omgeving die uitnodigt tot rust, bezinning en herinnering. De natuur blijft hier volledig haar gang gaan. Een plaats voor bezinning en meditatie in de natuur. Zo neemt de natuur de rol op van ultieme bondgenoot en metgezel in de levenscirkel van een mens, ook in de eindfase van zijn leven. 

Situering

De natuurbegraafplek bevindt zich in een deel van het domeinbos, dat gelegen is in het bos rondom het historisch oude kerkhof van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC).

      

Inrichting

De inrichting van de natuurbegraafplek is bewust beperkt gehouden en bestaat enkel uit natuurlijke inrichtingselementen. In het bosgedeelte zijn acht begraafzones voorzien- verbonden door een wandelpad, die in totaal plaats bieden aan zo’n 250 biologisch afbreekbare urnen die samen met de as van een overledene begraven worden.  

Aan elke van deze open begraafzones bevindt zich een houtsculptuur met een dierenvorm of een mythische figuur als gedenkzuil zodat de nabestaanden deze plek in het bos gemakkelijk kunnen terug vinden: eekhoorn, egel, elfje, lieveheersbeestje, ree, specht, vlinder, vos. Op deze gedenkzuilen kan het naamplaatje van de overledene als herdenking worden bevestigd. Bij elke begraafzone werd ook een houten zitbank geplaatst waar nabestaanden tot rust kunnen komen.  

      

Een bijkomende open plek die dienst doet als een ceremoniële afscheidsplek met maaskeien als zitplaatsen en houten zitbanken laat toe om in een natuurlijke omgeving  van het bos een persoonlijke openluchtdienst te houden. 

Aan de ingang van de natuurbegraafplek staat een infobord en een Maaskei als ankerpunt en symbool voor het Nationaal park Hoge Kempen waarop een mooi gedicht van dichter Velimir Lobsang, gebeiteld in cortenstaal, werd aangebracht.

      

Beheer

In 2005 werd het beheer van het historische kerkhof van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) al overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Sindsdien wordt deze plek als een natuurlijke open plek in het bos beheerd. Er wordt slechts af en toe gemaaid en er worden geen sproeistoffen gebruikt.

De natuurbegraafplek ligt in een naaldbos met verspreid wat berken en eiken. Regelmatig zijn er beheerwerken en kappingen om de beste dennen en loofhout meer ruimte en kansen te geven. Dit om de biodiversiteit in het bos te verhogen.

Zowel het oude kerkhof als het nieuwe urnenbos maken deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK).

Voor dit gebied is een toegankelijkheidsregeling opgemaakt, een plan waar duidelijk is aangeduid wie waar welkom is. De toegankelijkheidsregeling kan je inkijken bij de gemeente Lanaken of  kan je online lezen op onze website. Daarnaast werd eveneens een gedragsreglement opgemaakt.

      

De uitbating van de natuurbegraafplek gebeurt door de gemeente Lanaken. Het natuurlijk beheer van het bosgebied blijft in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Lanakenaars betalen 300 euro voor een laatste rustplaats in natuurbegraafplek Isaekshoef. Voor niet-inwoners wordt dat bedrag verviervoudigd.

Meer info