Natuurbegraafplek Rondenbos in Alsemberg (Beersel)

Natuurbegraafplek Rondenbos in Alsemberg (Beersel)

De natuurbegraafplek Rondenbos in Alsemberg (Beersel), officieel aangeduid op 12 september 2018, is gelegen in het bosgedeelte van het gelijknamige parkdomein Rondenbos dat eigendom is van de gemeente Beersel. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de groeiende maatschappelijke vraag naar een laatste rustplaats in de natuur die aansluit bij een verbondenheid of een terugkeer naar de natuur.

Ligging en bereikbaarheid

Het Rondenbos is een openbaar bos. De natuurbegraafplek is afgebakend op een hoger gedeelte van een valleibos met hoofdzakelijk hoge beuken, esdoorns en Amerikaanse eiken, en met een onderbegroeiing van hulst en taxus.

De natuurbegraafplek Rondenbos is vrij toegankelijk en bereikbaar tijdens de openingsuren via de gemeentelijke begraafplaats van Alsemberg, in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Via de doorgang doorheen de bakstenen zijmuur op de gemeentelijke begraafplaats loop je naar de natuurbegraafplek die gelegen is in het aanpalende bosgedeelte van het parkdomein.

Inrichting en beheer

De begraafplaats voorziet in de nodige infrastructuur zoals sanitair, parking, onthaal, ceremonie en afscheid. Aan de doorgang doorheen de muur  naar de natuurbegraafplek vindt men de gedenkzuil en een zitbank. De begraafplek biedt plaats aan 63 as verstrooiingen, of as begravingen in biologisch afbreekbare urnen.

Op de natuurbegraafplek blijft natuur de hoofdfunctie en wordt een regulier natuurbeheer gevoerd.

Meer info