Natuurbegraafplek Sint-Antonius te Zoersel (Antwerpen)

Natuurbegraafplek Sint-Antonius te Zoersel (Antwerpen)

De natuurbegraafplek Sint-Antonius in Zoersel, officieel aangeduid op 16 januari 2019, is eigendom van de gemeente Zoersel . De natuurbegraafplek is gelegen in het bosgedeelte tussen de begraafplaats en De Welvaert.

Een natuurbegraafplek is een stuk openbaar domein waar assen begraven of verstrooid kunnen worden in een natuurlijke omgeving. De begraving van de assen gebeurt in een biologisch afbreekbare urne. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de groeiende maatschappelijke vraag naar een laatste rustplaats in de natuur die aansluit bij een verbondenheid of een terugkeer naar de natuur.

Ligging en bereikbaarheid

De natuurbegraafplek is bereikbaar van op de parkeerplaats aan de Emiel Vermeulenstraat. De natuurbegraafplek Sint-Antonius is vrij toegankelijk, tijdens de openingsuren, een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

Inrichting en beheer

De natuurbegraafplek is gelegen op een natuurlocatie. Het bosgedeelte met de natuurbegraafplek is een jong loofbos ten oosten van de bestaande begraafplaats. Op de natuurbegraafplek blijft natuur de hoofdfunctie en wordt een regulier natuurbeheer gevoerd.

Er is voorzien in een beperkte ceremoniële gedenkplaats voor onthaal, ceremonie en afscheid. Om de natuurlijke omgeving te behouden, zijn er geen uiterlijke tekenen van een begraafplaats en zijn bloemen en gedenktekens dus niet toegelaten.

De begraafplek biedt plaats aan 250 as verstrooiingen, of as begravingen in biologisch afbreekbare urnen per hectare.

Meer info

Over het begraven worden in en het beheer van de natuurbegraafplek:

Dienst Burgerlijke stand Handelslei 167 te Zoersel
burgerlijke.stand@zoersel.be
www.zoersel.be
03 298 09 01