Natuurbegraafplek Villa Markey te Zoersel (Antwerpen)

Natuurbegraafplek Villa Markey te Zoersel (Antwerpen)

De natuurbegraafplek Villa Markey in Zoersel, officieel aangeduid op 21 maart 2018, is eigendom van de gemeente Zoersel. Na de dood van actrice Yolande Markey in 2013 erfde de gemeente Zoersel haar villa. In het bosgedeelte achter de Villa Markey werd een natuurbegraafplek afgebakend.

Een natuurbegraafplek is een stuk openbaar domein waar assen begraven of verstrooid kunnen worden in een natuurlijke omgeving. De begraving van de assen gebeurt in een biologisch afbreekbare urne. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de groeiende maatschappelijke vraag naar een laatste rustplaats in de natuur die aansluit bij een verbondenheid of een terugkeer naar de natuur.

Ligging en bereikbaarheid

De natuurbegraafplek is bereikbaar van op de Vogelzang. De natuurbegraafplek achter de Villa Markey, sluit aan bij de bestaande begraafplaats te Halle (Zoersel).

De natuurbegraafplek is vrij toegankelijk, tijdens de openingsuren, een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

Inrichting en beheer

De natuurbegraafplek is gelegen op een natuurlocatie. De natuurbegraafplek is een oud dennenbos, met sporadisch bijmenging van loofbomen en een gediversifieerde ondergroei van varens en struiken. Het bos is biologisch waardevol. Op de natuurbegraafplek blijft natuur de hoofdfunctie en wordt een regulier natuurbeheer gevoerd.

Er is voorzien in een beperkte ceremoniële gedenkplaats voor onthaal, ceremonie en afscheid. Om de natuurlijke omgeving te behouden, zijn er geen uiterlijke tekenen van een begraafplaats en zijn bloemen en gedenktekens dus niet toegelaten.

De begraafplek biedt plaats aan 250 as verstrooiingen, of as begravingen in biologisch afbreekbare urnen per hectare.

Meer info

Over het begraven worden in en het beheer van de natuurbegraafplek:

Dienst Burgerlijke stand Handelslei 167 te Zoersel
burgerlijke.stand@zoersel.be
www.zoersel.be
03 298 09 01