Natuurbegraafplekken

Natuurbegraafplekken

Er is een groeiende maatschappelijke vraag naar een laatste rustplaats in de natuur. Mensen denken bewuster na over het milieu, ook bij hun uitvaart. Het zomaar in de natuur begraven van stoffelijke lichamen kan echter in Vlaanderen niet. Voor crematie-as kan er wel aan de behoefte tegemoet gekomen worden op de natuurbegraafplekken.

Natuurbegraafplekken zijn zones op natuurlocaties voor asvertrooiing of het begraven van biologisch afbreekbare urnes. De inrichting ervan kan enkel binnen het openbaar domein, in specifiek door lokale overheden aangeduide zones én met toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos. De primaire functie van het gebied blijft het instandhouden, ontwikkelen en beheren van de natuur.