Natuurbegraafplekken

Natuurbegraafplekken

Mensen denken bewuster na over het milieu, ook bij hun uitvaart. Er is een groeiende maatschappelijke vraag naar en een behoefte aan een laatste rustplaats in de natuur. Het begraven van stoffelijke resten of overschotten in de natuur mag niet volgens de Vlaamse wetgeving. Het is wel mogelijk om crematie-as uit te strooien of te begraven op de officiële natuurbegraafplekken.

Natuurbegraafplekken zijn zones op natuurlocaties voor asverstrooiing of voor het begraven van biologisch afbreekbare urnes. De inrichting ervan kan enkel binnen openbare domeinen, in specifiek door lokale overheden aangeduide zones én met toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos. De primaire functie van het gebied blijft het in stand houden, ontwikkelen en beheren van de natuur.

Natuurbegraafplekken zijn bedoeld voor mensen die via hun ‘laatste rustplaats’ helemaal op willen gaan in de natuur. De natuur gaat op deze begraafplekken zijn vrije gang en de natuurlijkheid van de begraafplekken wordt maximaal gevrijwaard.