/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__98/zithoek.jpg||@Geert Coninx /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__98/006_geert_coninx.jpg||©Geert Coninx /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__98/001_geert_coninx_0.jpg||©Geert Coninx /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__98/wandelaars20in20bos_jpg_2.jpg|Wandelaars in bos|

De citadel van Diest maakt deel uit van de verdedigingsgordel rond Diest waarvan een gedeelte van de stadswallen met poorten, het Fort Leopold en de kernvesting bewaard bleven. Het loofbos dat binnen hetzelfde cultuur-historische kader past, ontstond louter als onderdeel van de midden 19de eeuwse verdedigingsgordel. De beuken staan 9 meter van elkaar in een zeldzaam plantverband: quinconce of zoals de vijf ogen op een dobbelsteen, waardoor vrij zicht en dus vrije vuurmogelijkheid gegarandeerd werd.

Sinds het staken van de militaire activiteiten, kon het bos zich spontaan ontwikkelen tot een soorten- en structuurrijk loofbos waarin de inmiddels 150 jaar oude beuken het meest in het oog springen.

Vandaag de dag is het Citadelbos een wandelpark waar je kunt genieten van een aangename wandeling vlak bij de stad.

Troeven
  • Historische waarde als militair bolwerk; onderdeel Diestse vestinglandschap 1855
  • Landschappelijk hoge waarde
  • Groen eiland pal tegen het stadscentrum
  • Natuurwaarden

Van fort tot woonplaats voor bosbewoners

Het bos onstond als onderdeel van een militair vestingwerk . De eerste bebossing werd uitgevoerd met hoogstammige beuken, olmen, essen alsook eiken- en elzenhakhout. Rondom de grachten bij het gebouw zelf werden mei- en sleedoorn in haagvorm en wilgen aangeplant.

Vandaag domineren de imposante zware beuken. Sinds enkele jaren beginnen ze echter af te sterven omwille van hun hoge ouderdom. Het aandeel dood hout, zowel staand als liggend, is in het Citadelbos erg hoog wat dan weer vele keversoorten aantrekt alsook zwammen. Oude bomen worden maximaal behouden, behalve wanneer er veiligheidsproblemen ontstaan.

Aangenaam wandelgebied

De hoge structuurrijkdom en de onderlinge leeftijdsverschillen van de verschillende boomsoorten maken dit een aangenaam gebied om te wandelen vlakbij de drukte van het stadscentrum.

Tijdens je wandeling kom je een hoeveelheid van soorten tegen: mossen, verschillende soorten paddenstoelen, zeldzame mieren, vogelsoorten als bosuil, specht, buizerd, torenvalk, boomklevers en -kruipers. In de oude gebouwen - maar ook in de oude bomen - houden de vleermuizen zich schuil. Vos en marter komen er eveneens weleens voedsel zoeken. Op bakstenen muren groeien bijzondere muurvegetaties.

Niet alle oppervlakte van het bos bestaat uit bos: een groot schraal grasland wordt beheerd op de plaats waar vroeger het voetbalveld lag en bevat aan heischrale grassoorten gebonden zwammen en wasplaten.

Aan de zijde van de Kanonsbaan zijn nog exploitatiesporen zichtbaar van de plaatselijke middeleeuwse ontginning van ijzerzandsteen.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__98/zithoek.jpg||@Geert Coninx /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__98/006_geert_coninx.jpg||©Geert Coninx /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__98/001_geert_coninx_0.jpg||©Geert Coninx /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__98/wandelaars20in20bos_jpg_2.jpg|Wandelaars in bos|

Actietips

21

Geleide wandeling

De wandeling duurt ongeveer twee uur.

Bekijk de kaart

Boswachter

Geert Coninx
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ligging en bereikbaarheid

Er zijn gratis parkeerplaatsen beschikbaar aan de Citadel-gebouwen.

Ingang

Leuvensestraat, 3290 Diest

Met het openbaar vervoer

Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).