Dit waardevol bosje van 38 hectare ligt in de gemeente Oostkamp. De meanderende Rivierbeek vormt de grens met het kasteeldomein Gruuthuyse. Voorzie je in de winter van stevig schoeisel of laarzen, want sommige delen van De Cellen kunnen erg drassig zijn.

Troeven
  • Europese topnatuur
  • Meanderende Rivierbeek
  • Voorjaarsbloei

Oude naam

Het kasteel 'De Cellen' werd gebouwd op de locatie van een 18de-eeuws buitengoed. De benaming verwijst naar een wijknaam die al voorkomt in 1654. In 2012 kocht de Vlaamse overheid het gebied.

Natte en droge delen

Oude restanten van een poort en een zomereikendreef geven toegang tot het gevarieerde bos. In het natte zogenaamde alluviale bos met populieren, es en gewone esdoorn komen in de ondergroei eenstijlige meidoorn, hazelaar, Gelderse roos, veldiep, heel veel aalbes en sporadisch Europese vogelkers voor. Op de drogere delen zijn meer zomereiken, beuken of lorken geplant, met hier en daar een hulst in de ondergroei.

Gevarieerde natuur

In het voorjaar geven bosanemoon, grote muur, kruipend zenegroen en speenkruid kleur aan het bos. In de Cellen komen nog redelijk wat zogenaamde oud-bosplanten voor die erop wijzen dat dit altijd bos is geweest, zoals adelaarsvaren, bosanemoon, boszegge, gewone salomonszegel, grote muur, hazelaar en valse salie. Langs een zonnige bosrand groeit er hemelsleutel.

Je hoort er de boomklever, groene specht, grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, roodborst, tjiftjaf, vink, winterkoning, zwarte specht en zwartkop. Met wat geluk spot je mogelijk een ijsvogel langs de Rivierbeek of een ree in een zomereiken- of beukendreef. De dreven zijn ook heel belangrijk voor verschillende soorten vleermuizen.

Beschermingen

Dit gebied is Europees habitatrichtlijngebied en maakt deel uit van de Natura 2000-gebieden. De Rivierbeek is Beschermd cultuurhistorisch landschap en dit gebied maakt deel uit van de ankerplaats 'Kasteeldomeinen Gruuthuyse, De Cellen, Erkegem en Kampveld'. Ankerplaatsen zijn vanuit een erfgoedperspectief de meest waardevolle landschappelijke ensembles in Vlaanderen.

De Cellen
Grote muur
IJsvogel
De Cellen
De Cellen
De Cellen
Grote muur
IJsvogel
De Cellen
De Cellen

Actietips

21

Wandelen

Heel wat onverharde paden doorkruisen het gebied

Bekijk de kaart

Boswachter

Piet Lozie
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Stationstraat 4, 8020 Oostkamp