/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__102/laarzen_in_plasu_0.jpg|laarzen in plas| laarzen in plas @ Tom Linster /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__102/wespendief_marc_de_vos.jpg|| wespendief © Marc de Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__102/wintertaling_marc_de_vos.jpg|Wintertaling|wintertaling © Marc de Vos

Niet bang van een beetje nattigheid? Dan is  dit domein zeker iets voor jou. Het gebied is bijna het hele jaar door zeer nat, dus vergeet zeker je laarzen niet.
Het centraal rietland en de omringende natte bossen en hooilanden vormen een rijk vogelbiotoop. Kleine karekiet, bosrietzanger, sprinkhaanzanger, grote zilverreiger, blauwe reiger, meerkoet, waterhoen, wielewaal, buizerd en wespendief zijn vaste gasten. Vanaf het najaar verblijven ook krakeend, wintertaling, dodaars, rietgors en watersnip regelmatig in de Gevel.

Volg boswachter Gert Verbruggen via instagram.

Troeven
  • diversiteit aan watervogels
  • rust
  • rietmoeras
  • ontwikkeling van recreatiemogelijkheden

Van fossiele Dijlemeander, moeras, graslandgebied , populierenplantage …

Oorspronkelijk noemde het gebied "Gever". Dit gaat terug tot op het Germaanse woord “gabra”, wat moeras betekent. Het moeras werd gevormd in een fossiele meander van de Dijle en vanaf de late middeleeuwen door aanleg van ontwateringskanalen deels geschikt gemaakt voor hooiwinning en beweiding. Na de tweede wereldoorlog werd het gebied beplant met populier, maar heel wat populierenbestanden zijn ondertussen opnieuw verdwenen omdat ze niet bestand waren tegen de hoge grondwaterstand.

… terug naar moeras, grasland en bosgebied:

De Vlaamse Overheid investeerde de voorbije jaren in de aankoop van het nat kerngebied van de Gevel. Op dit ogenblik is ongeveer 45 hectare in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De Gevel werd ondertussen ook opgenomen in het Europees Natura 2000-netwerk.

Het is de bedoeling om het gebied opnieuw in te richten en te beheren als een moerasgebied: centraal evolueert het gebied nu al opnieuw naar een open riet- en moerasspirearuigte. De komende jaren zal de rietvlakte verder uitgebreid worden. Op de iets drogere gronden rondom komt een gordel van natuurlijk loofbos en enkele hooilanden.

Toegankelijk waar het kan

Rust is in een gebied als de Gevel heel belangrijk. De moeraspartij trekt heel wat vogels aan en ook reeën hebben het hier naar hun zin.

Het centrale moeras wordt daarom ontoegankelijk gehouden. De verharde insteekweg vanaf de Dijlestraat brengt je wel meteen aan de rand van het rietmoeras. Vanaf de rustzone aan het einde van dit pad, leidt een knuppelpad en verderop een eenvoudig voetpad (aangepast schoeisel vereist!) je rondom het kerngebied, richting Molenstraat en Kwellenbergstraat.

Op termijn wordt ook een insteek vanuit de Gevelstraat voorzien, zodat je ook van hieruit vanop een uitkijkplatform het gebied zal kunnen overzien.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__102/laarzen_in_plasu_0.jpg|laarzen in plas| laarzen in plas @ Tom Linster /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__102/wespendief_marc_de_vos.jpg|| wespendief © Marc de Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__102/wintertaling_marc_de_vos.jpg|Wintertaling|wintertaling © Marc de Vos

Actietips

35

Buitengewoon kamperen

Kamperen in een tipitent midden in de natuur.

Bekijk de kaart

Voorzieningen

Boswachter

Gert Verbruggen
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ligging en bereikbaarheid

De Gevel ligt in het centrum van Rotselaar.

Ingang

Molenstraat, 3110 Rotselaar

Met het openbaar vervoer:

Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).