Twee waardevolle natuurgebieden in Postel met open water, rietland, moeras, heide, naaldbos, hooilanden en drijftillen. De Ronde Put (169 hectare) is een gebied met Europese topnatuur waar je als wandelaar tot rust kunt komen en kunt genieten van de natuur. Ga zeker ook eens kijken in de twee vogelkijkhutten. De Watering (72 hectare) is een rustgebied voor de natuur en niet toegankelijk. 

Volg boswachter Tom van Watering via Instagram

Troeven
  • Europese topnatuur
  • Vogels spotten in twee vogelkijkhutten
  • Rustig wandelgebied

Europese topnatuur in Postel

Het gebied maakt deel uit van een speciale Europese beschermingszone. Specifieke instandhoudingsdoelstellingen bepalen hierdoor het beheer, zoals het herstel van het heidelandschap en van de historische vennen. De naaldbossen krijgen een omvorming naar een gevarieerd naald- en loofbos. Runderen en paarden zorgen hier voor de begrazing, zodat het gebied open blijft.

De Ronde Put

De Ronde Put trekt veel roofvogels aan zoals buizerd, sperwer, havik, bruine kiekendief, boomvalk, torenvalk en op trek ook de visarend. Ook andere vogels zoals ijsvogel, rietgors, blauwborst, kleine karekiet, wielewaal en verschillende eendensoorten zoals wilde eend, kuifeend en krakeend vinden er hun plek. Enkele honderden grauwe ganzen hebben er hun vaste stek. Ook andere bijzondere dieren zoals heikikkers, hazelwormen, levendbarende hagedissen en libellen voelen zich hier thuis.

Je vindt er veel drijftillen. Een drijftil is een drijvend eilandje van half vergane plantenresten in een veenplas. Verschillende plantensoorten zoals veenmossen, veenpluis, beenbreek en dopheide koloniseren dit eilandje. Bij verdere kolonisatie, verschijnen er struiken en bomen op de drijftil. Men spreekt dan van verlanding.

De Watering

Oorspronkelijk waren de vijvers in gebruik als kweekvijver voor karper en steur. Een groot deel van de hooilanden werd door een luciferfabriek beplant met populieren. Populierenhout is immers ideaal om lucifers van te maken. Nadien werd het gebied ingericht voor de jacht.

Het gebied bestaat uit bos en moeraslandschap met vijvers. De vijvers en natte gronden zijn een enorme trekpleister voor watervogels, kikkers en libellen. In en rond het water kun je zeer veel meerkoeten, grauwe ganzen, futen, aalscholvers, ijsvogels, en diverse eenden soorten spotten, zoals wilde eend, kuifeend, krakeend, slobeend, …. De visarend komt hier vaak foerageren tijdens de trek.

Wandelen in alle rust

De natuur is hier zeer waardevol, maar ook zeer kwetsbaar. Daarom is een deel van het gebied niet toegankelijk. Wandelaars kunnen het gebied ontdekken via de wandelweg die deel uitmaakt van het Wandelknooppuntennetwerk “Kempense Meren”. Er zijn twee vogelkijkhutten, waarvan één rolstoeltoegankelijk. In de Watering kun je enkel wandelen op het pad langs de snelweg. Het maakt een verbinding naar het Reties Goor (de Graaf) en naar het natuurgebied De Goorbossen in Retie. Dit is een gedeelte van het wandelnetwerk Kempense Meren.

Buizerd
Ronde Put
Vogelkijkhut
Ronde Put
Slobeend
Hazelworm in Walenbos
Vogelkijkhut
Buizerd
Ronde Put
Vogelkijkhut
Ronde Put
Slobeend
Hazelworm in Walenbos
Vogelkijkhut

Actietips

29

Vogelkijkhut

Er is een vogelkijkhut goed bereikbaar voor rolstoelen.

21

Wandelpaden

In de Ronde Put lopen een aantal wandelpaden.

49

Vogelkijkhutten

In het gebied zijn er twee vogelkijkhutten.

Bekijk de kaart

Boswachters

Werner De Kinderen (Ronde put)
Neem contact op >
Tom Huysmans (De Watering)
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Kasteelstraat thv nr 100, 2400 Mol

Met openbaar vervoer

De Ronde Put is moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer.

Met de auto

Voor de Ronde Put kun je parkeren op de parking aan Brug 2 (ter hoogte van Postelsebaan 74, 2470 Retie) langs het jaagpad richting Arendonk.. Dat is ook de parking van Taverne Postel ter Heide. Voor de Watering is er voldoende parking aan en onder de brug van de E34 over het kanaal.

Met de fiets

Je kunt de Ronde Put goed bereiken met de fiets. In het gebied zelf mag je niet fietsen maar het fietsknooppunt 72 ligt vlakbij. Plan je route via www.fietsnet.be