Graslanden, houtkanten, enkele vennen, droge heide en bos zorgen voor een gevarieerd gebied. Die verscheidenheid zorgt voor een grote diversiteit aan vogels, zoals geelgors, houtsnip, boomleeuwerik, gele kwikstaart en grauwe gans.  In de winter en het voorjaar pleisteren in Flaasheide ook veel steltlopers en watervogels. Om de vogels de nodige rust te geven, is het gebied niet toegankelijk. Je kunt ze wel goed observeren met een verrekijker vanaf de weg.

Troeven
  • Gevarieerd natuurgebied met veel vogels
  • Vogelkijkwand bij de vogelplas
  • Rustgebied maar goed te bekijken langs de weg

Vogels laten van zich horen ....

De Flaasheide geniet van Europese bescherming als Vogelrichtlijngebied, en herbergt in de winter veel pleisterende watervogels, zoals slobeenden, pijlstaarten, grauwe ganzen en soms zelfs wilde of kleine zwanen.  In het voorjaar houden veel steltlopers zoals kemphanen, bosruiters en groenpootruiters hier even halt, op weg naar hun noordelijke broedgebieden.  Afhankelijk van de waterstand in het ven, broeden hier gele kwikstaart, blauwborst, rietgors, dodaars, krakeend, slobeend, wulp, grutto en kievit.  Op de heide zingen boomleeuwerik en kneu, en de bosranden zijn erg in trek bij geelgors en boompieper.  Een akker met graangewassen in combinatie met houtkanten zorgt dan weer voor het voortbestaan van een kleine populatie geelgorzen.  En in het bos broedt de mysterieuze houtsnip.

Samen de natuur versterken

Het Agentschap voor Natuur en Bos probeert de natuurwaarden te behouden en vergroten door een doelmatig beheer.  Er is een samenwerking met een lokale landbouwer voor het beheer van de graslanden: laat maaien, beweiding met een beperkt aantal runderen, lichte bemesting van de broedpercelen met stalmest. Kempische heideschapen begrazen de heide.

Rustgebied voor vogels maar kijken mag

Om de vogels de nodige rust te geven, is de Flaasheide enkel toegankelijk over de openbare weg.  Vogelliefhebbers kunnen via een voetpaadje langs de natuurakker naar een kijkwand, waar je de vogels op het grootste ven (Vlasroot) kunt observeren zonder ze te verstoren.

Blauwborst
Gele kwikstaart
grutto
Kievit
Wulp
Blauwborst
Gele kwikstaart
grutto
Kievit
Wulp

Actietips

21

Wandelknooppunten

Wandelroutenetwerk Kempens Landgoed passeert langs het gebied (knooppunten 36-37-63)
49

Vogels observeren

Het gebied is niet toegankelijk maar je kan met je verrekijker alles bekijken aan de rand van het gebied

Opgepast:

dit gebied mag je niet betreden. Zo beschermen we de natuur.

Bekijk de kaart

Voorzieningen

Boswachter

Luc Van Assche
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

2380 Ravels

Met openbaar vervoer

Het gebied is moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer.