/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__175/svd_absoluut_natuurbos_herkenrodebos_1.jpg|| uitzicht © Absoluut /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__175/svd_absoluut_natuurbos_herkenrodebos_16.jpg|| jogger © Absoluut /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__175/svd_absoluut_natuurbos_herkenrodebos_22.jpg|| jogger © Absoluut /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__175/svd_absoluut_natuurbos_herkenrodebos_32.jpg|| wandelaars © Absoluut

Deze bossen (242 hectare) vormen een groot, maar versnipperd natuurgebied tussen de Hasseltse deelgemeenten Kermt, Stevoort en Spalbeek. De dorpsraad van Kermt, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en de stad Hasselt hebben samen een duurzaam wandelnetwerk aan gelegd. Wandelaars kunnen nu zalig genieten van al het moois dat de Herkenrodebossen te bieden hebben. Honden zijn ook welkom, maar wel aan de lijn! Startplaats aan de dorpskern van Kermt of aan sportcentrum Ten Hove. De kinderen kunnen terecht in een natuurlijk speelbos van 3,7 hectare.

Troeven
  • Speelbos en wandelroutes
  • Voorkomen van hazelmuis, Bechsteinvleermuis en boomkikker
  • Natuurmozaïek tussen woonkernen
  • C02-bos
  • Historisch landschap met bossen, graslanden en akkers
  • Samenwerking tussen partners: stad Hasselt, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Bos+, limburg.net, landbouwers, Natuur en Bos, buurtwerkgroep Trage Wegen

Abdij van Herkenrode

Het vroegere uitgestrekte bos was eigendom van de Abdij van Herkenrode en stond bekend onder de naam “Grotenbos”. Hier liet de abdij haar vee grazen. Aangezien Natuur en Bos ook eigenaar is van de abdijsite, behoort een verbindingstraject mogelijk tot de toekomstvisie.

Een mozaïek van bossen en landbouwgronden bepaalt het aanzicht van het landschap. In 2008 werd het gebied beschermd als Europees natuurgebied. Het omvangrijke oerbos wordt in zekere mate hersteld door heraanplant van bos. Een andere intentie houdt in dat het een onbebouwd gebied blijft, mede ten behoeve van de talrijke bewoners van de provinciehoofdstad Hasselt, waartoe onder andere wandelpaden worden aangelegd.

De kern van het gebied bestaat uit een bos dat als natuurreservaat wordt beheerd. Het gaat om een eikenbos met onder meer heide in de ondergroei.

Ter land, ter zee en in de lucht

Als oud cultuurlandschap heeft Herkenrodebossen zich altijd geuit als een mooie variatie tussen een open en een gesloten karakter. Het landschap toont zich ouderwets kleinschalig en bevat nog veel relicten van voormalig land(bouw)gebruik zoals hagen, houtkanten, knotbomen, poelen, … Deze kleine landschapselementen geven structuur aan de open ruimte en verhogen, samen het bouwkundig erfgoed in de omgeving (oude stokerij, hoeves, …), de belevingswaarde voor de wandelaar.

Naast hun landschappelijke, historische en esthetische waarde betekenen kleine landschapselementen een habitat voor tal van dier- en plantensoorten en vormen ze belangrijke natuurlijke verbindingen voor bijvoorbeeld de nagenoeg uitgestorven hazelmuis.

Bij het beheer gaat de aandacht verder uit naar zeldzame soorten zoals kamsalamander, boomkikker en Bechsteinvleermuis. Herkenrodebossen herbergt nu reeds de kamsalamander en de Bechsteinvleermuis. Die vleermuis voelt er zich thuis in de vele oude, holle bomen. Wist je dat ze tot 21 jaar oud kan worden? De boomkikker is momenteel nog niet aanwezig in het gebied, maar na de aanleg van extra poelen en aanpassingen aan de visvijvers wordt de soort wel terug verwacht vanuit het Midden-Limburgs vijvergebied.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__175/svd_absoluut_natuurbos_herkenrodebos_1.jpg|| uitzicht © Absoluut /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__175/svd_absoluut_natuurbos_herkenrodebos_16.jpg|| jogger © Absoluut /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__175/svd_absoluut_natuurbos_herkenrodebos_22.jpg|| jogger © Absoluut /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__175/svd_absoluut_natuurbos_herkenrodebos_32.jpg|| wandelaars © Absoluut

Actietips

21

Wandelroutes

Twee aangeduide wandelroutes (4,5 km en 6,5 km).

45

Speelbos

Een natuurlijk speelbos zonder speeltuigen van 3,7 ha.

29

wandelroute

De wandeling van 2 km, die op terrein aangeduid is met blauwe pijlen, is toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen.

Bekijk de kaart

Boswachter

Stefan Luyck
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

sportcomplex Ten Hove,  Kermtstraat, 3512 Stevoort

Met het openbaar vervoer:

Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).