/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__238/p1040306_1.jpg|Melleput|© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__238/p1040315.jpg|Melleput|© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__238/p1040323.jpg|Melleput|© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__238/vilda_drijvende_waterweegbree_a4_12055_yves_adams_0.jpg|Drijvende waterweegbree|Drijvende waterweegbree© Yves Adams

Het natuurgebied langs de E34 is een waterparadijs voor vogels maar ook voor vissers, zeilers, surfers en diepzeeduikers. Je kan helemaal rond de vijver wandelen. De Melleput bestaat voor ruim de helft uit een vijver, de rest uit een gevarieerde bosgordel en enkele open plekken. De vijver is ontstaan als zandwinningsput voor de aanleg van de E34-snelweg. Voordien was het een moerassig gebied in eigendom van de familie de l'Escaille.

Volg boswachter Kris van Melleput via Instagram.

Troeven
  • Europese topnatuur
  • Waterparadijs voor vogels
  • Vijver met talrijke watersporten

Natuur in en langs het water

Oeverkruidvegetaties en vegetaties met kranswieren zijn hier goed ontwikkeld. Voor de oeverkruidvegetaties behoort de Mellevijver zelfs tot de beste voorbeelden in Vlaanderen. Dit is dan ook de reden dat het gebied deel uitmaakt van een speciale Europese beschermingszone voor habitats (leefgebieden), een zogenaamd habitatrichtlijngebied. Een typische soort van deze vegetaties is de drijvende waterweegbree, een waterplant die in gans Europa sterk bedreigd is. Langs de noordoostelijke rand van de vijver groeit er een mooie rietkraag. Bossen met grove den, zomereik, berk, zwarte els, blauwe bosbes, wilde gagel, koningsvaren, … vormen een groene gordel rond het water.

Het gebied is ook een belangrijke regionale pleister- en slaapplaats voor vogels. Vooral tijdens de wintermaanden is de vijver in trek bij grote groepen watervogels waaronder meerkoeten, wilde eenden en kokmeeuwen.

Als een vis in het water

De Mellevijver heeft de typische kenmerken van een baars-blankvoorn viswater: een grote zichtbaarheid en diepte (tot +-15m), een voedselarm karakter en een lage visbiomassa. Vissen zoals baars, rietvoorn, paling, brasem, zeelt, kleine modderkruiper, snoek en zonnebaars voelen zich hier opperbest. Langs de oevers zijn 2 viszones afgebakend waar je kan vissen met een visverlof.
Omdat de Melleput een ecologisch waardevol water is, mag er niet gevist worden tijdens de paaiperiode van 16 april tot en met 31 mei.
In de loop van 2024 worden de bestaande vissteigers vernieuwd.

Waterpret

Alle watersportactiviteiten en het toezicht op het politiereglement vallen onder de bevoegdheid van de stad Turnhout. Om natuurobservatie, wandelen, vissen en watersporten (windsurfen, kleinzeilerij en diepzeeduiken) optimaal te laten samengaan, is een strikte zonering uitgewerkt:

  • 2 viszones langs de westelijke lob van de vijver (vissen enkel vanop steigers met geldig visverlof)
  • In de westelijke lob worden plankzeilen (surfen), kleinzeilerij en diepzeeduiken toegelaten
  • De oostelijke lob heeft een belangrijke natuurbehoudsfunctie en is enkel toegankelijk voor kleinzeilerij en diepzeeduiken vanaf 1 juni tot 1 oktober
     

Voor het plankzeilen (surfen), de kleinzeilerij en het diepzeeduiken zijn er verschillende gebruiksgerechtigde verenigingen.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__238/p1040306_1.jpg|Melleput|© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__238/p1040315.jpg|Melleput|© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__238/p1040323.jpg|Melleput|© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__238/vilda_drijvende_waterweegbree_a4_12055_yves_adams_0.jpg|Drijvende waterweegbree|Drijvende waterweegbree© Yves Adams

Actietips

21

Wandelroute

Rond de vijver loopt een wandelpad

48

Vissen

Er zijn 2 zones waar je mag vissen met visverlof (niet van 16 april t.e.m. 31 mei).

37

Hondenzone

Hier kan je hond ravotten. In rest van gebied moet hij aan de leiband. 

Bekijk de kaart

Boswachter

Kris Rombouts
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

De Picken, 2300 Turnhout

Met openbaar vervoer

Het gebied is moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer.