In dit natuurgebied in Schulen, waar de Herk en de Demer samenvloeien, mag de natuur haar gang gaan. Kom genieten van oude en jonge bossen, weiden, akkers, poelen en een aantal vijvers die het landschap van de Muggenhoek sieren. Wie weet, zie je wel een boomvalk die op libellen jaagt boven de akkers.

Troeven
  • Verborgen parel
  • Paradijs voor vogelliefhebbers
  • Kleine watersalamander en alpenwatersalamander
  • Poelen
  • Smalle bospaden

Vogels en salamanders

Ten zuiden van Schulen ligt dit pittoreske vroegere landbouwgebied, vol prachtige bloemrijke hooilanden. Vooral vogelliefhebbers komen hier aan hun trekken. Buizerds en sperwers broeden in de bossen. Regelmatig worden er boomklevers, boomkruipers, torenvalken, groene spechten, grote en kleine bonte spechten waargenomen. De kleine watersalamander en de alpenwatersalamander hebben het naar hun zin in de poelen.

De natuur een handje helpen

In het natuurreservaat Muggenhoek zijn er smalle bospaden, enkele poelen en een bloemrijke akker. Graasweiden en hooilanden worden begraasd door kuddes van lokale landbouwers of afgemaaid door de landbouwers zelf. Zo krijgt de natuur opnieuw alle kansen om zich te ontplooien.

Ook omwonenden van Muggenhoek dragen hun steentje bij aan het natuurbeheer door het zagen van exoten, zoals de Amerikaanse vogelkers en het krentenboompje. De positieve impact van de samenwerking tussen de verschillende partners bewijst dat men samen sterker staat om de natuur nieuwe kansen te geven.

Sperwer
Groene specht
Boomklever
Buizerd
Alpenwatersalamander
Sperwer
Groene specht
Boomklever
Buizerd
Alpenwatersalamander

Actietips

45

Speelzone

De Muggenhoek heeft een speelzone van 5,07 ha.

Bekijk de kaart

Boswachter

Geert Coninx
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Manestraat, 3540 Herk-de-Stad
Het gebied is ook te bereiken langs de Oude Baan en de Stapstraat.