Dit natuurgebied is een echte trekpleister voor vogels. Van op het eiland heb je een prachtig zicht op de boorden van Schelde en Rupel. Je kunt helemaal rond het Noordelijk Eiland fietsen of wandelen en genieten van al dat moois. Bij de aanleg van de Nieuwe Zeesluis ontstond het eiland tussen de oude en de nieuwe loop van het Zeekanaal en de Rupel. Noordelijk Eiland heeft een gevarieerd landschap met een afwisseling van wilgenstruwelen, kruidenrijk grasland, zandduinen, slikplaten en zoetwaterpartijen.

Troeven
  • De vogelkijkhut met goede waarneming van broedende, pleisterende en doortrekkende watervogels, steltlopers, wilde konijnen, vossen
  • Het pad rond het eiland, geschikt voor rolstoelen en buggy's
  • Het uitzicht over Schelde en Rupel
  • Overzetveer Wintam - Schelle

Wat is er te zien?

Vogels en nog meer vogels!

Het Noordelijk Eiland is een grote trekpleister voor vogels. In de lente broeden er kluten, visdiefjes, scholeksters, … Bergeenden, krakeenden, wintertalingen, pijlstaarten en slobeenden gebruiken het Noordelijk Eiland als hoogwatervluchtplaats. Bij laag water zoeken ze voedsel in de slikken van Schelde en Rupel. 

Veel vogelsoorten volgen tijdens hun herfsttrek de loop van rivieren. Een gebied als het Noordelijk Eiland is een echte 'stapsteen' waar de vogels op krachten kunnen komen. Zij vinden er voedsel en de zo noodzakelijke rust op hun lange tocht.

Om vogels te observeren is op de hoger gelegen Rupeldijk een vogelkijkhut gebouwd.

Begrazing

Grote grazers helpen samen met de grote populatie ganzen, eenden en wilde konijnen om het gebied zijn open karakter te behouden. Natuur en Bos werkt voor de begrazing op het Noordelijk en Zuidelijk eiland samen met lokale landbouwer Kristof Bettens. In het Noordelijk en Zuidelijk Eiland staan Blonde d'Aquitaine runderen en paarden. Blonde d'Aquitaine is een sterk ras. Ze zijn weinig gevoelig voor ziekten en hebben een goede weerstand. De grazers kunnen overleven in moeilijke omstandigheden. Ze zoeken hun voedsel in het wild en vragen dus een minimum aan verzorging. Toch houden boswachters, landbouwers en soms ook een dierenarts hun conditie goed in de gaten.

De dieren komen niet overal even vaak: sommige delen zijn intensief in gebruik voor het zoeken naar voedsel, andere stukken dienen als rust- of drinkplaats. Zo zorgen de grazers voor het ontstaan van een landschappelijk waardevol gebied met een afwisseling van wilgenstruwelen, kruidenrijk grasland, zandduinen, slikplaten en zoetwaterpartijen.

Vogels spotten tijdens het wandelen of fietsen

Rond het eiland ligt een goed toegankelijk wandel- en fietspad dat ook geschikt is voor rolstoelgebruikers.

Het eiland zelf is niet vrij toegankelijk maar van op de dijken en vanuit de vogelkijkhut kan je zeer goed broedende, pleisterende en doortrekkende watervogels, steltlopers, wilde konijnen, vossen, … bespieden.

Het gebied ligt op wandel- en fietsroutes langs de jaagpaden. Zo kan je een lus maken langs de verschillende natuurgebieden langsheen Schelde en Rupel. De Rupel overvaren kan met het openbare veerpont van het “Noordelijk Eiland”(Wintam) naar “Het Tolhuis”. De veerpont vertrekt aan de steiger aan de vogelkijkhut/wachthok.

Geschiedenis

Door de aanleg van de Nieuwe Zeesluis is het Zeekanaal Brussel-Rupel rechtstreeks met de Schelde verbonden en Zeekanaal Brussel-Schelde geworden. De verouderde sluis van Wintam en het bochtige stuk Rupel zijn daarbij uit de zeevaartroute gesneden. Door deze werken is het Noordelijk Eiland ontstaan tussen de oude en de nieuwe loop van het Zeekanaal en de Rupel. Daarbij werd 1.100.000 m³ aarde, afkomstig van de graafwerken opgespoten.

Het Noordelijk Eiland ligt in Europees vogelrichtlijngebied en is erkend als speciale beschermingszone voor het behoud van de vogelpopulatie Daarom is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de “exploitatie en inrichting van Het Noordelijk Eiland” tussen eigenaar de Vlaamse Waterweg en Agentschap voor Natuur en Bos.

Kluut
Lepelaar
Noordelijk Eiland
Noordelijk Eiland
Rugstreeppad
Kluut
Lepelaar
Noordelijk Eiland
Noordelijk Eiland
Rugstreeppad

Actietips

29

Wandel- en Fietsroute rond het Noordelijk Eiland

Rond het eiland ligt een goed toegankelijk fiets- en wandelpad dat ook voor rolstoelgebruikers en buggy's geschikt is.

30

Groene Haltewandeling

In het Land van Stille Waters: groene halte-wandeling van station Bornem tot station Temse

49

Vogelkijkhut

Vanuit de vogelkijkhut kan je de vogels in alle rust observeren.

Bekijk de kaart

Boswachter

Werner Bosman
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

2880 Bornem

Met het openbaar vervoer

Het Noordelijk Eiland is niet direct bereikbaar met openbaar vervoer.

Met de fiets

via het veer WINTAM-SCHELLE en fietsenknooppuntennetwerk. Knooppunt 31 ligt vlakbij.

Met de auto

Via de A12 , Nijverheidsstraat Puurs die verderop op grondgebied Bornem Oude Sluisweg wordt. Parkeren aan de Oude Sluis. Vandaar over de brug van de oude zeesluis, de Rupeldijk op Linker Oever volgen (ca 1km).

Of via de N16 afslag Hingene/Wintam naar de parkeerplaats aan de nieuwe zeesluis aan de Eduard de Blockstraat, nr 60. Door het kanaal over te steken via de geopende sluisdeuren bereik je het noordelijk Eiland.