/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__260/tureluur_uitkerke-jeroen-bot-1.jpg|een Tureluur|tureluur - © Jeroen Bot /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__260/bergeend_marc_de_vos_0.jpg|een bergeend|bergeend - © Marc De Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__260/bruine_kikker_marc_de_vos.jpg|een bruine kikker|bruine kikker - © Marc De Vos

Het natuurreservaat is niet toegankelijk voor het publiek, behalve voor beheerders en vergunninghouders. Je kunt het gebied wel bekijken vanaf de Asseweg en de landweg, die in het verlengde van de Asseweg en langs de spoorweg ligt. Misschien zie je wel één van de vele vogels die er regelmatig vertoeven. Voor overwinteraars en doortrekkers is Op den Aenhof namelijk erg belangrijk, vooral dan voor eenden en steltlopers.

Troeven
  • Eenden en steltlopers
  • Vochtige landbouwgronden
  • Permanente moerassen
  • In het hart van de Limburgse mijnstreek
  • Visvijver van 15 hectare

Een natuurgebied met een industrieel verleden

Op den Aenhof ligt in het hart van de Limburgse mijnstreek, naast de vroegere steenkoolmijnen van Houthalen en Zolder. Grondverzakkingen door instortende mijngangen zorgden voor vochtige landbouwgronden en schiepen permanente moerassen. Dit landschap is zo waardevol dat de Vlaamse overheid het integraal als bosreservaat beschermt.

Visvijver als centrum van een gebied vol leven

Op den Aenhof is opgebouwd uit populierenbeemden en zones waar zwarte els spontaan groeit. Eik, berk of grazige ruigten kleuren het hoger gelegen landschap. Braam, gestreepte witbol, rietgras, moerasspirea en wilde kamperfoelie zijn enkele planten die er groeien.

Centraal in het natuurgebied legde het bedrijf Mijnen NV een visvijver aan van 15 hectare. Ten zuiden van die vijver ligt een lange plas, 'het kanaaltje', als stille getuige van de poging om de mijn van Houthalen met het Albertkanaal te verbinden. Ook de levensrijke Mangelbeek en Echelbeek doorsnijden het reservaat. De gewone pad, de bruine en groene kikker maken dankbaar gebruik van de vijver en de plas. Eenden en steltlopers, zoals bergeend, smient, tafeleend, wilde eend, bosruiter, watersnip, tureluur, grutto, kemphaan, oeverloper en witgatje, vertoeven hier eveneens bijzonder graag.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__260/tureluur_uitkerke-jeroen-bot-1.jpg|een Tureluur|tureluur - © Jeroen Bot /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__260/bergeend_marc_de_vos_0.jpg|een bergeend|bergeend - © Marc De Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__260/bruine_kikker_marc_de_vos.jpg|een bruine kikker|bruine kikker - © Marc De Vos

Actietips

49

Vogels observeren

Vanaf de Asseweg en de landweg spot je misschien wel één van de vele vogels die er regelmatig vertoeven.

Opgepast:

dit gebied mag je niet betreden. Zo beschermen we de natuur.

Bekijk de kaart

Voorzieningen

Boswachter

Patrick Reynders
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Asseweg, 3550 Heusden

Op den Aenhof is niet toegankelijk voor het publiek, behalve voor beheerders en vergunninghouders. Je kunt het gebied wel bekijken vanaf de Asseweg en de landweg, die in het verlengde van de Asseweg en langs de spoorweg ligt.