/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__110/ijsvogel_-_peter_lindhout.jpg||IJsvogel © Peter Lindhout /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__110/pinksterbloem_-_johan_cosijn_0.jpg||Pinksterbloem © Johan Cosijn /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__110/echte_koekoeksbloem_-_erwin_derous.jpg||Echte koekoeksbloem © Erwin Derous /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__110/geelgors_-_bernard_van_elegem.jpg||Geelgors © Bernard Van Elegem

Dit prachtige natuurgebied dankt zijn naam aan een zeldzame zangvogel, die in Vlaanderen momenteel niet meer voorkomt. Daar proberen we in deze beekvallei verandering in te brengen dankzij aangepast natuurbeheer. De Ortolaan maakt deel uit van het wandelgebied Molhem-Hoksent, een ideale plek voor een ontspannende en afwisselende wandeling.

Troeven
  • De Dommel stroomt door het gebied
  • Bloemenweiden
  • Geelgors
  • Vijf grafheuvels

Geschiedenis

Het landschap in de valleien van de Dommel en de Bolisserbeek is historisch door mensenhanden gekneed. Eeuwenlang zorgde kleinschalige landbouw er voor veel afwisseling. In de lagere, vochtige delen lagen de graslanden; op de hogere, drogere gronden de akkers, met daartussen houtkanten en struikgewassen.

Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden grote delen van de valleiflanken met naaldbomen beplant. In de twintigste eeuw gingen er veel van die mooie valleilandschappen met specifieke natuurwaarden verloren vanwege de economische vooruitgang. Slechts hier en daar zijn de oude vormen van landgebruik nog aanwezig. De ooit kronkelende Dommel is grotendeels rechtgetrokken, waardoor de stroomsnelheid enorm is toegenomen.

Natuurherstel

In De Ortolaan werken Natuur en Bos, Natuurpunt, de gemeenten Peer en Hechtel-Eksel al enkele jaren samen om de achteruitgang van de natuur te stoppen. Het oude mozaïeklandschap van akkertjes, verruigde hoekjes, hooilanden en bossen wordt weer in ere hersteld door de aankoop van waardevolle gronden en aangepast natuurbeheer. Maaien en begrazen van de graslanden en beheersovereenkomsten met lokale landbouwers zorgen opnieuw voor bloemrijke weiden met onder andere echte koekoeksbloem, wilde bertram en pinksterbloem. De weiden lokken veel vogels en insecten. Het ecologische akkerbeheer zorgt voor eenjarige planten zoals klaproos, korenbloem, kamillesoorten en wikke. Zaadetende vogels vinden er hun voedsel en diverse dagvlinders voelen er zich thuis.

Sommige delen van dit gebied zijn Europees beschermd, want ook Europa vindt het unieke beekdallandschap van de Dommel belangrijk, vooral op het vlak van zeldzame vogelsoorten. Het is hier dan ook een paradijs voor vogelspotters. In het gebied waar de Dommel en de Bolisserbeek samenvloeien rusten haviken, buizerds en wespendieven graag uit, maar je ziet er ook allerlei gorzen, ijsvogels en zwarte spechten. In de houtkanten en bossen wonen onder andere roodborstjes, winterkoninkjes, hout- en holenduiven.

Mysterieus sfeertje

Als je even wilt rusten aan de picknickbank, valt je oog op de grafheuvels van Molhem. Hier werden 2500 jaar geleden de inwoners van Peer begraven. Van het grote grafveld blijven er vandaag nog vijf grafheuvels over. Je vindt er ook een educatief wandelpad waarbij je alles leert over de mens in de prehistorie.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__110/ijsvogel_-_peter_lindhout.jpg||IJsvogel © Peter Lindhout /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__110/pinksterbloem_-_johan_cosijn_0.jpg||Pinksterbloem © Johan Cosijn /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__110/echte_koekoeksbloem_-_erwin_derous.jpg||Echte koekoeksbloem © Erwin Derous /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__110/geelgors_-_bernard_van_elegem.jpg||Geelgors © Bernard Van Elegem

Actietips

21

Ortolaanwandeling

Wandeling van 7 km die kan uitgebreid worden met 2,5 km.

21

Wandelingen in Hoksent-Molhem

Via deze wandellussen - met verschillende afstanden tussen 3 en 12 km - verken je de omgeving van Dommel en Bolliserbeek.

21

Wandelen langs grafheuvels

In Molhem zijn vijf grafheuvels verbonden door een wandelpad. Bij elke grafheuvel staat een infobord.

22

Fietsroutes in Peer

Ontdek verschillende fietsroutes in Peer, onder andere in Kleine-Brogel.

Bekijk de kaart

Boswachter

Pat Schuurmans
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Molhemstraat, Peer 3990

Parking aan kerk Kleine Brogel. Bij het infobord vertrekken enkele wandelingen.

Openbaar vervoer

Het dichtstbijzijnde station is Overpelt/Neerpelt. Lijn 33 Neerpelt-Genk heeft een halte aan Kleine-Brogel Kruispunt. Vanaf daar is het een kleine kilometer wandelen tot aan de kerk van Kleine Brogel, startpunt van de wandelingen. Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).