Deze 2 bossen liggen op een boogscheut van elkaar. Samen zijn ze goed voor 46 hectare jonge natuur met bos, hooi- en graslandjes. Het is er niet alleen een ideale plek voor fauna en flora. Het afgelegen domein langs het kanaal Kortrijk-Bossuit, ver van autosnelwegen, drukke provinciebanen en industrie, ademt rust uit en laat de bezoeker volop genieten. In de speelzone van het Mortagnebos zijn kinderen de baas.

Troeven
  • Gevarieerd landschap
  • Voorjaarflora zoals gewone salomonszegel en speenkruid
  • Hazelworm voor wie een goede speurneus heeft

Van nul begonnen …

Het Mortagnebos is een mooi voorbeeld van een geslaagde bebossing van voormalige landbouwpercelen. Geleidelijk aan veroveren allerlei planten en kruiden het bos en ook verschillende dieren weten dit stukje groen te vinden. Een aantal typische broedvogels voor bos vinden hier hun nieuwe thuis, zoals de buizerd en zwartkop.

Ook het Orveytbos is een nieuw bos, dat op het einde van de jaren 1980 werd aangelegd op een oud kleistort. Naast natuurlijk bos vind je er ook bloemrijke hooilanden, struiken en poelen. Die laatste brengen heel wat leven in de brouwerij: in dit gebied komen maar liefst 23 soorten libellen voor! Zelfs bedreigde soorten als tengere grasjuffer en bruine winterjuffer fladderen hier vrolijk rond.

Voorjaarsflora en uitbundig dierenleven

Omdat het nog jonge bossen zijn, is de aanwezige kruidlaag (zoals bloemen en kruiden) nog niet zo rijk. Toch hebben boskruiden als bosandoorn, gewone salomonszegel, speenkruid, maarts viooltje en geel nagelkruid hun weg al op eigen houtje weten te vinden. Zeker de moeite waard voor een eerste lentewandeling in maart - april.
Ook tal van dieren vonden al hun weg naar het Mortagne- en Orveytbos. Vos, bunzing, hermelijn en wezel laten zich af en toe zien. Een nieuwkomer is de ree. Talloze vogelsoorten vinden er een geschikt plekje. Uitschieter is de bedreigde zomertortel. Ook bosuil, ransuil, torenvalk en sperwer brengen hier hun kroost groot.
Het Orveytbos is bovendien bodemkundig zeer divers. Het heeft nog bijzondere plekjes met kalkrijke klei in de bodem. Zeldzame kalkminnende soorten zoals boslathyrus, bosorchis, rietorchis, bijenorchis, klavervreter en bochtige klaver groeien hier nog welig.

Een vleugje geschiedenis

Het kanaal Kortrijk-Bossuit werd in de 19de eeuw gegraven om West-Vlaanderen te voorzien van steenkool uit de Waalse streek Borinage. Het kanaal verbindt de Leie met de Schelde. Een tunnel van 611 meter lang, die een onderdeel was van het kanaal Kortrijk-Bossuit, werd tussen 1971 en 1973 vervangen door een open vaargeul. De huidige flanken vormen nu het natuurreservaat De Vaarttaluds, beheerd door Natuurpunt. Het uitgraven van die geul leverde zo'n 225.000 vrachtwagens kleigrond op dat men op het landbouwgebied ernaast stortte.
Op 19 april 1973 waren de werken voltooid. Tot eind jaren tachtig voerde men nog af en toe extra grond aan van andere werkzaamheden en van de afgraving aan het Oliebergpark. Tussen 1978 en 1988 gebruikte men dit kleistort voor van alles en nog wat: kleiduifschieten, motorcross,…
In 1988 droeg men het terrein over aan Natuur en Bos. De daaropvolgende jaren bebosten we een deel van het gebied en beheerden we een deel als grasland. Op 7 oktober 2001 ging het Orveytbos open voor publiek.

De naam Mortagnebos komt van 'de heerlyckheede van het Mortansche', het 18de-eeuwse landgoed van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal dat zich bevond op de plaats van het huidige bos.
Tot 1971 was er op de plaats van het Mortagnebos nog een landbouwgebied. Na het beëindigen van de pacht besloot de eigenaar, het OCMW van Kortrijk, om het te bebossen. Ongeveer 25.000 loofbomen werden geplant en er kwam een parking, wandeldreef, lig- en speelweide. Begin jaren negentig, twintig jaar na de eerste bosaanplanting, stelde men het bos open voor publiek. Sinds 1993 is Natuur en Bos de trotse beheerder van het Mortagnebos.

Actietips

21

Gezinsvriendelijke zoektocht

Ga mee op avontuur met onze held Blob in de groene omgeving van Zwevegem. Natuur en plezier worden gecombineerd in een zoektocht van ongeveer 5 kilometer.

21

Orveytwandelroute

Dit is een bewegwijzerde wandelroute van 7 kilometer.

22

Door het land van Mortagne en Mira

Fietsroute van 36 kilometer die door het Orveytbos loopt.

22

Leie-Schelderoute

Fietsroute van 35 kilometer die door het Orveytbos loopt.

22

Waterhoekfietsroute

Fietsroute van 52 kilometer die door het Orveytbos loopt.

23

Tonteroute

Mountainbikeroute van 38 kilometer die door zowel het Orveyt- als het Mortagnebos loopt.

23

Boerhovenroute

Moutainbikeroute van 79 kilometer die door het Mortagnebos loopt.

45

Speelzone

In het Mortagnebos is er een speelzone van 2,7 hectare.

Bekijk de kaart

Boswachter

Yvan Desseyn
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Mortagnebos: parking Marberstraat, Zwevegem
Orveytbos: parking Kraaibosstraat, Zwevegem

Openbaar vervoer

Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).