/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__263/image00009.jpeg||© Reinhart Cromphout /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__263/jacobskruiskruid_en_sintjansvlinder_jacky_launoy.jpg|Jacobskruiskruid en Sint-Jansvlinder|jacobskruiskruid en sint-jansvlinder - © Jacky Launoy /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__263/003copie_foto_david_verdonck.jpg|Ijsvogel|ijsvogel - © David Verdonck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__263/image00019.jpeg||© Reinhart Cromphout

OPGELET – DOOR STORMSCHADE IS HET OSBROEK OMWILLE VAN VEILIGHEIDSREDENEN ENKELE WEKEN NIET TOEGANKELIJK

Dit bijna 25 hectare grote natuurgebied vormt samen met het stadspark de groene long van Aalst. Je kunt er door het woeste landschap heerlijk wandelen tussen de gallowayrunderen en Schotse hooglanders die er de natuur mee beheren. Zo dicht bij de stad vind je er reeën, vossen en vele broedvogels. Je hoeft er niet op de paden te blijven, maar zorg wel voor waterdicht schoeisel!

Volg boswachter Reinhart Cromphout via Instagram

Troeven
  • Wildernis vlak bij de stad
  • Knappe gallowayrunderen
  • Vlinders en voorjaarsbloeiers
Begrazingszone het Osbroek afgesloten

Sinds 21 mei worden in het Osbroek konikpaarden ingezet voor het beheer van het gebied. Ze zorgen samen met de gallowayrunderen en Schotse hooglanders dat de biodiversiteit binnen het Osbroek behouden wordt en zelfs versterkt.
Ondanks de vraag om de dieren niet te voederen en te benaderen, werd dit toch veelvuldig gedaan, wat geleid heeft tot agressief gedrag bij de dieren. Jammer genoeg moesten we vaststellen dat de konikpaarden zich ook op een agressieve manier gedroegen richting bezoekers en konden we de veiligheid van de bezoekers niet meer garanderen.
Omdat de aanwezigheid van de konikpaarden in het Osbroek belangrijk is om
het wastinelandschap te garanderen, werd besloten om de begrazingszone te
sluiten en niet om de dieren weg te halen.

Om de bezoekers de kans te geven om de begrazingszone toch nog te
doorkruisen zal het pad tussen het kerkhof en de schone weide op lange termijn worden opengesteld. Hiervoor dienen eerst de nodige stedenbouwkundige vergunningen in orde gebracht te worden en constructies gebouwd te worden, wat een langere periode in beslag zal nemen. Het blijft gedurende die periode wel mogelijk om langs de buizenzijde van het begrazingsraster te lopen.

groen

In het Osbroek zijn meerdere wandelmogelijkheden. Er zijn geen uitgestippelde wandelingen. Uniek aan het Osbroek is echter dat je in de begrazingszone, waar gallowayrunderen en Schotse hooglanders grazen, niet op de paden hoeft te blijven. Er zijn tracés gemaaid, maar je bent vrij om die wel of niet te volgen. Deze tracés zijn ook te volgen aan de hand van palen met witte koppen. Het Osbroek bestaat uit een hoog en een laag gebied, elk met hun eigen kenmerken, en met een enorme biodiversiteit. De vele kruidige zomen nodigen vlinders en kevers uit, die op hun beurt allerlei vogels aantrekken.

Je kunt jouw wandeling combineren met een bezoek aan het naburige stadspark van Aalst (speeltuin, recreatiezone). Ook een bezoek aan de Gerstjens aan de overzijde van de Dender is meer dan de moeite. In de Gerstjens is er ook een speelbos met avontuurlijke hangbruggen.

Laaggelegen moerasbossen

Het laagste deel van het Osbroek komt amper boven het peil van de Dender uit. Niet verwonderlijk dus dat het er vochtig is en bezaaid met natte ruigtes en elzenbroekbossen. In het voorjaar kleurt het er geel en lila met gele lis, slanke sleutelbloem, dotterbloem, pinksterbloem en waterviolier in de sloten. Vaste gasten zijn de matkop, staartmees en ijsvogel. Klimop en hop groeien op de elzen, wilgen en essen, en creëren zo rustgebieden voor vogels aan de rand van de stad.

Hooggelegen wildernis

Enkele meters hoger dan het moeras ligt de Molenkouter boven op een steile dalwand van de Dender. In ruim tien jaar hebben gallowayrunderen en Schotse hooglanders er een nieuwe wildernis ontwikkeld. Je vindt er doornige struiken zoals meidoorn, sleedoorn en braam. Ook margriet, jacobskruiskruid en koninginnenkruid bloeien er welig.

Grote grazers

Gallowayrunderen en Schotse hooglanders grazen op deze stukken om zo een nieuwe wildernis te ontwikkelen die rijk is aan speciale planten en dieren. Op nauwelijks tien jaar tijd ontstond er een woest landschap, de wastine. De dieren grazen er het hele jaar rond. Zo verbost het terrein traag en zonder de hulp van mensen. Tegelijkertijd zorgen de grote grazers ervoor dat er voldoende open ruimte blijft.

De galloways en Schotse hooglanders trekken gras met hun tong. Zo houden zij de soortenrijke ruige vegetaties in stand. Margriet, jacobskruiskruid en koninginnenkruid vind je er in overvloed. Vlinders, bijen en zweefvliegen zijn erg talrijk. Zelfs reeën vonden via de Dender deze groene oase middenin het centrum van Aalst!

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__263/image00009.jpeg||© Reinhart Cromphout /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__263/jacobskruiskruid_en_sintjansvlinder_jacky_launoy.jpg|Jacobskruiskruid en Sint-Jansvlinder|jacobskruiskruid en sint-jansvlinder - © Jacky Launoy /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__263/003copie_foto_david_verdonck.jpg|Ijsvogel|ijsvogel - © David Verdonck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__263/image00019.jpeg||© Reinhart Cromphout

Actietips

29

Mindermobielenpad

Doorheen het Osbroek loopt een pad voor mensen met een beperkte mobiliteit.

21

Wandelpaden

Neem een kijk op de kaart om te zien waar je in Osbroek kan wandelen.

Bekijk de kaart

Voorzieningen

Boswachter

Reinhart Cromphout
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Met het openbaar vervoer

Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).
 

Met de fiets

Het Osbroek ligt nabij GR 5A Zuid. Tussen de fietsknooppunten 33 en 35 kom je langs de Frans Blanckaertdreef.

Parkeren met de wagen

Parkeren kan in de Frans Blanckaertdreef.