/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/laarse_beek.jpg|Laarse beek |Laarse beek ©Bernard Castelein /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/20140415_opening_hondenzone_peerdsbos_7.jpg|| /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/20111024_recreatie_peerdsbos_an_w_15_0.jpg||© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/phaegea_vlinder.jpg|Phaegea vlinder |Phaegea vlinder - © Bernard Castelein /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/peerdsbos.jpg|Peerdsbos |© Bernard Castelein /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/20140415_opening_hondenzone_peerdsbos_38.jpg|hondenzone in Peerdsbos| /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/ree_pb.jpg|ree in Peerdsbos|ree © Bernard Castelein

Een van de meest bezochte bossen in de stadsrand van Antwerpen. Het bos is zowel voor gezinnen als natuurliefhebbers een leuke daguitstap. De lange rechte dreven maken het wandelen met buggy of rolstoel gemakkelijk. Midden in het bos vind je brasserie De Melkerij, waar je even kunt uitrusten terwijl kinderen ravotten in de aangrenzende speeltuin of een partijtje minigolf spelen. Aan de rand van het Peerdsbos is er het uitdagende Stoerwoud in het provinciaal sportcentrum.

Troeven
  • Mooi wandelgebied geschikt voor wandelwagens
  • Hondenzone waar honden even kunnen ravotten 
  • Vlakbij centrum van Brasschaat
  • Horeca in het gebied 

Geschiedenis

De naam Peerdsbos dook voor het eerst op in een rekening van 1431-1432 onder het hoofdstuk houtverkoop uit bossen: 'een elsen busch gestaen opt goet ten Breemdonc, geheyten 't Peertsbusch.'

Het Peerdsbos maakte deel uit van het domein Bremdonck, dat bestond uit enkele pachtboerderijen, schuren, stallingen, heidevelden, polders en dijken, akkers, weiden en bos voor timmer- en brandhout. Er waren twee hoeves: Bremdonckhoeve en Peerdsboschhoeveken. In 1280 schonk Isabella van Breda het gebied aan het Antwerpse Sint-Elisabethziekenhuis. Grote delen van het domein werden verkocht en verkaveld. Het huidige Park van Brasschaat kreeg vorm.

Het Peerdsbos bleef lange tijd in eigendom van het OCMW van Antwerpen tot de Vlaamse overheid het bos kocht in 2008. Momenteel is het bos in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Een gevarieerd bos

Het bos bestaat voornamelijk uit loofhout als zomereik, beuk, lijsterbes en zwarte els. Ook oude bossoorten zoals dalkruid, adelaarsvaren, bleeksporig bosviooltje, lelietje-van-dalen en hazelaar groeien hier.

Het 149 hectare grote bos is een unieke habitat voor verschillende vogelsoorten, vleermuizen, vlinders en reeën. Hier wonen en broeden zwarte specht, grote bonte specht, middelste bonte specht, gaai, boomklever, boomkruiper, fitis en tjiftjaf. De Universiteit van Antwerpen doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar de mezenpopulatie.

De Laarse Beek, die door het Peerdsbos meandert, is sinds 2002 Europees Habitatrichtlijngebied. De aanwezige vissoorten en hun leefgebied genieten hierdoor Europese bescherming. Dankzij de goede waterkwaliteit van de Laarse Beek kan je ook zeldzame vissoorten ontdekken, zoals de rivierdonderpad. De aanwezigheid van weidebeekjuffers en bosbeekjuffers is een extra bewijs van de goede waterkwaliteit van de beek.

Omwille van uitzonderlijke natuurwaarden is een deel van Peerdsbos afgesloten voor het publiek. In die zone krijgt de natuur voorrang en is het beheer gericht op een rustgebied voor reeën en andere dieren. Honden zijn welkom, maar horen aan de leiband.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/laarse_beek.jpg|Laarse beek |Laarse beek ©Bernard Castelein /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/20140415_opening_hondenzone_peerdsbos_7.jpg|| /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/20111024_recreatie_peerdsbos_an_w_15_0.jpg||© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/phaegea_vlinder.jpg|Phaegea vlinder |Phaegea vlinder - © Bernard Castelein /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/peerdsbos.jpg|Peerdsbos |© Bernard Castelein /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/20140415_opening_hondenzone_peerdsbos_38.jpg|hondenzone in Peerdsbos| /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__273/ree_pb.jpg|ree in Peerdsbos|ree © Bernard Castelein

Actietips

29

Wandelpaden

De lange rechte dreven maken het wandelen met buggy of rolstoel gemakkelijk.

21

Wandelroutes

GR 12 loopt door het Peerdsbos evenals de wandelroute van de gemeente Schoten.

30

Groene Haltewandeling

De wandeling van 10 km doet onder andere het Peersbos aan.

20

Natuurloop

Het parcours leidt je over een afstand van 5,1 kilometer door het prachtige Peerdsbos.

45

Speelzone

Het Peerdsbos heeft 4 permanente speelzones (7,66 ha - 16,01 ha - 1,03 ha - 0,83 ha) en een zomerspeelzone van 1,80 ha.

37

Hondenzone

De hondenzone is te bereiken via een zijdreef van de Bredabaan (zie kaartje). Ontdek alle hondenzones op onze website.

Bekijk de kaart

Boswachter

Tijl Schelfout
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Bredabaan , 2930 Brasschaat

Met het openbaar vervoer

Bushalte op de Bredabaan, ter hoogte van de Plataandreef. Of via de Groene Halte wandeling die je van bushalte naar bushalte brengt door Park Vordenstein en het Peerdsbos. Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).

Faciliteiten

Parking aan de Melkerij te bereiken via de Bredabaan ter hoogte van de Plataandreef.
Aan de Melkerij zijn ook sanitaire voorzieningen.

Er zijn verschillende ingangen: via Bredabaan, Peerdsboslaan, Hertendreef en via het Park van Brasschaat.

Met de fiets

Via het fietsknooppuntennetwerk Antwerpen en Antwerpse Kempen-Noord. Meer info: www.fietsnet.be.