/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/hooiland_rietkraag_en_wilg-geert_hens_0.jpg|Hooiland in Robroek|© Geert Hens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/20180506_robbroek_anwouters_75.jpg||© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/20180506_robbroek_anwouters_49.jpg||© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/wegen-geert_hens.jpg|Robbroek |© Geert Hens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/20180506_robbroek_anwouters_3.jpg|Knuppelpad in het Robbroek|© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/hooiland_rietkraag_en_wilg-geert_hens_1.jpg|hooiland in Robbroek|© Geert Hens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/moerasbos_lente1-geert_hens.jpg|Moerasbos in Robbroek|© Geert Hens

In dit natuurgebied tussen de Zenne en de Dijle vind je vooral waterminnende planten en dieren. Moeras, vochtige graslanden, elzenbosjes en open water wisselen elkaar af, tot grote vreugde van allerlei kikkers, moeras- en rietvogels. Stevige schoenen of laarzen zijn noodzakelijk in Robbroek.

Troeven
  • Wandelen tussen de grazers
  • Knuppelpad
  • Laarzen of stevige schoenen zijn een must
  • Moeraslandschap in de Zennevallei

Planten en dieren

In de vochtige graslanden van Robbroek groeien waterviolier, moeraswalstro, echte koekoeksbloem, moerasvergeet-mij-nietje, dotterbloemen en orchideeën. Op de drogere zandgronden en rivierduinen vind je graslanden met veldbies en glad walstro.

Het Robbroek kent een grote variatie aan moeras- en rietvogels zoals wilde eend, wintertaling, waterhoen, sprinkhaanzanger, nachtegaal en blauwborst en roofvogels zoals buizerd en sperwer. Ook andere dieren voelen zich hier thuis, zoals groene en bruine kikker, gewone pad en kleine- en alpenwatersalamander, wezel en bunzing.

Grote grazers

Natuur en Bos werkt voor de begrazing in Robbroek samen met lokale landbouwer Jan Slachmuylders van de Grenshoeve (www.grenshoeve.be). Het landbouwbedrijf focust zich op de korte keten: rechtstreeks van bij de landbouwer tot op je bord dus. Wie koopt via de korte keten, maakt een duurzame keuze. Door rechtstreeks bij de boer te kopen steun je de lokale landbouwers en beperk je het aantal 'voedselkilometers'. Dat is de afstand tussen de productieplaats en jouw bord. Minder voedselkilometers betekent minder verkeer, minder uitstoot van uitlaatgassen en minder brandstofverbruik.

Aberdeen Angusrunderen en paarden houden al grazend de verruiging van de graslanden en moerasvegetaties tegen. Doordat de dieren niet alles even graag eten en niet overal komen, ontstaat er veel variatie in de begroeiing. Kort gegraasde plekken wisselen af met hogere en bloemrijkere vegetaties. Op termijn wil Natuur en Bos Robbroek omvormen tot een open moeraslandschap, typisch voor een riviervallei. De grazers kunnen overleven in moeilijke omstandigheden. Ze zoeken hun voedsel in het wild en ze vragen dus een minimum aan verzorging. Toch houden boswachters, soms ook herders en een dierenarts, hun conditie goed in de gaten.

Het wandelpad loopt ook door de begrazingszone. Geef de dieren niets te eten, ze zijn van nature zelfredzaam. Bij slecht weer vinden ze voldoende beschutting onder enkele bomen. Ze kunnen agressief reageren tegen honden, daarom zijn honden, voor hun eigen veiligheid én voor die van jou, niet toegelaten in de begrazingszone! Jaag de dieren niet op en blijf op een veilige afstand (minstens 25 meter). Voor een wandeling met je hond is er een alternatieve route voorzien.

Geschiedenis

In de middeleeuwen kronkelde de Zenne in een lage vallei ten westen van Mechelen. Het landschap bestond toen uit broekbossen, moerassen en hooilanden. De natte gronden waren niet interessant voor landbouwgebruik. Het huidige Robbroek is nog slechts een fractie van die uitgestrekte vochtige natuurgebieden in het Mechelse. Men ontwaterde het moeras met sloten en dwarssloten, trok de Zenne recht en hoopte de dijken op. De waterhuishouding in Robbroek en de rest van de vallei veranderde daardoor drastisch. In de jaren 1950-1960 plantte men in het Robbroek vooral populieren. Vanaf de jaren 1990 werden die gekapt.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/hooiland_rietkraag_en_wilg-geert_hens_0.jpg|Hooiland in Robroek|© Geert Hens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/20180506_robbroek_anwouters_75.jpg||© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/20180506_robbroek_anwouters_49.jpg||© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/wegen-geert_hens.jpg|Robbroek |© Geert Hens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/20180506_robbroek_anwouters_3.jpg|Knuppelpad in het Robbroek|© An Wouters /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/hooiland_rietkraag_en_wilg-geert_hens_1.jpg|hooiland in Robbroek|© Geert Hens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__289/moerasbos_lente1-geert_hens.jpg|Moerasbos in Robbroek|© Geert Hens

Actietips

21

Wandeling tussen de grazers in het Robbroek (4 km)

Wandeling met knuppelpad tussen de grazers. Laarzen of stevige schoenen zijn aan te raden. Honden zijn niet toegelaten.

21

Wandelen

Het wandelroutenetwerk Rivierenland passeert door het gebied.

Bekijk de kaart

Voorzieningen

Boswachter

Hans Van Praet
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Oude Leestsebaan , 2800 Mechelen

Met de fiets

Knooppunt 90 van het fietsroutenetwerk ligt in de buurt van Robbroek.

Met de auto

Je kunt parkeren in Battel, Leest of Heffen. Vanaf daar kun je via de knooppunten van het Wandelroutenetwerk Rivierenland het natuurgebied bereiken.

Voor Battel: volg de knooppunten 130 - 131 - 129 (ongeveer 500 m)
Voor Leest: volg de knooppunten 63 - 273 - 274 - 65 (ongeveer 1 km)
Voor Heffen: volg de knooppunten 275 - 81 - 66 - 65 (ongeveer 1 km)