/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__303/mensen_genieten_van_het_zicht_op_de_schelde_yves_adams1.jpg|mensen op een bankje genietend van het zicht op de Schelde|© Vilda /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__303/p1090618.jpg|Veer Hamme - Tielrode|© Evelien de Munter /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__303/y85_8406_20180606_1325_debunt_durme.jpg||© Vilda

Riet en wilgen zijn hier heer en meester, ze vormen ondoordringbare wouden die veel weg hebben van tropische mangroven. Vanop de Scheldedijk kan je deze schorren bewonderen. Er loopt ook een pad dwars door de Schorren van de Durme naar het veer over de rivier. 

Volg boswachter Joris op Instagram.

Troeven
  • Fiets- en wandelparadijs
  • Monding van de Durme 
  • Vlaamse mangroven
  • Tijdloze spel van eb en vloed

Samen met de Vlassenbroekse Schorren en het Groot Schoor vormen de Schorren van de Durme een uniek restant van zoetwaterschorren in Vlaanderen. Met de uitvoering van het Sigmaplan krijgen zoetwaterschorren opnieuw de noodzakelijke ruimte langs de oevers van de Schelde en haar bijrivieren.

Slikken en schorren

Bij vloed komen de laagst gelegen delen, het slik, onder water te staan. Veel begroeiing is er niet want weinig planten houden ervan om tweemaal per dag kopje onder te gaan. In de moddervlakte krioelt het van minidiertjes die op het menu staan van ganzen, eenden en steltlopers.

De hoger gelegen schorren overstromen enkel bij springtij: het ideale recept voor een immense natuurlijke rijkdom. Je vindt er kruiden en grassen maar ook mossen, bomen en struiken. Riet- en moerasvogels broeden en schuilen er. Ook allerlei vissoorten trekken het schor in om zich te voeden met organisch materiaal en insecten.

Mee met de stroom

De spindotterbloem is een van de meest zeldzame planten die uitsluitend voorkomt op de zoetwaterschorren. Op de knoppen van de stengels groeien worteltjes die sterk op een spin lijken. Die komen los in het najaar en worden met de getijdenstroming meegevoerd en groeien elders uit tot een nieuwe plant.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__303/mensen_genieten_van_het_zicht_op_de_schelde_yves_adams1.jpg|mensen op een bankje genietend van het zicht op de Schelde|© Vilda /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__303/p1090618.jpg|Veer Hamme - Tielrode|© Evelien de Munter /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__303/y85_8406_20180606_1325_debunt_durme.jpg||© Vilda

Actietips

21

De Bunt Hamme-Kastel-Roggeman

Lus 22km
33

Sigmaplan - Durmevallei

Informatie over het Sigmaplan en de natuur langs de Durme.

41

Parking Mobilhome

2 plaatsen

Bekijk de kaart

Boswachter

Joris Goossens
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Driegoten, 9210 Hamme

Openbaar vervoer

Stippel je route uit op www.delijn.be.

Over het water

Veerdienst Tielrode-Hamme  of  Driegoten-Weert www.hamme.be/veerdiensten