/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/20200819_112151_0.jpg|Kijktoren in Straalmolen| /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/20200819_112157.jpg|| /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/dodaars_luc_meert.jpg|| dodaars © Luc Meert /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/20200827_094141.jpg|| /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/waterral_luc_meert.jpg|| waterral © Luc Meert /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/20200827_112937.jpg|| /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/blauwe_reiger_karel_de_blick.jpg|| blauwe reiger © Karel De Blick /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/20200827_112946.jpg||

Het gebied is 17 hectare groot en ligt in de gemeente Balen. Het is een gevarieerd gebied in de vallei van de Grote Nete. Het bestaat uit grote waterpartijen, broekbossen en permanent historische graslanden. De voormalige viskweekvijvers zijn ingericht als vogelgebied. Op deze manier proberen we vogels de kans te geven om te broeden, te recupereren tijdens de vogeltrek en te overwinteren in alle rust. Daarvoor is de Straalmolen ook ontoegankelijk zodat er zo weinig mogelijk verstoring is. Om bezoekers toch te laten genieten van de natuur en de vogels is er een kijktoren. Door de aanleg van de vistrap hebben vissen de kans gekregen om te migreren naar de stroomopwaarts gelegen delen van de Grote Nete om te paaien en kuit te schieten.

Volg boswachter Manu van Straalmolen via Instagram

Troeven
  • Ideaal om vogels te spotten zoals fuut, dodaars, reigers, eenden, ganzen, ijsvogel…
  • Voortplantingsplaatsen kwabaal
  • Vistrap
  • Soortenrijke graslanden met oranjetipje
  • Kijkhut om vogels te spotten

Rust- en broedgebied voor vogels

De voormalige viskweekvijvers zijn door Natuur en Bos ingericht als vogelgebied. Zo willen we vogels de kans te geven om te broeden, te recupereren tijdens de vogeltrek en te overwinteren in alle rust. Er zijn enkele kunstmatige nestgelegenheden aangelegd in de dijken voor de oeverzwaluw en de ijsvogel.

Vogels die er nu al broeden zijn waterral, dodaars, fuut, tafeleend, krakeend, wilde eend, knobbelzwaan, grasmus, blauwborst, bosrietzanger, kleine karekiet, ijsvogel, rietgors, grote gele kwikstaart, …. Op termijn hopen we de roerdomp te verwelkomen als broedvogel. Ook kun je blauwe reiger, ooievaar, purperreiger en roerdomp op zoek naar voedsel spotten.

Kijken mag

Om de vogels de nodige rust te geven, is het gebied niet toegankelijk. Je kunt ze wel goed observeren met een verrekijker vanaf de kijktoren.

Ideaal voor de kwabaal

Door de aanleg van de vistrap hebben vissen de kans gekregen om te migreren naar de stroomopwaarts gelegen delen van de Grote Nete om te paaien en kuit te schieten. De kwabaal plant zich intussen voort in de poelen die aangelegd werden in de vistrap van de Straalmolen. Samen met poelen langs de Asbeek zijn dit de twee enige locaties in Vlaanderen waar de kwabaal zich weer voortplant in de vrije natuur.

De vispassage aan de Straalmolen maakt deel uit van het plan om tegen 2022 vismigratie te herstellen in de volledige Grote Nete.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/20200819_112151_0.jpg|Kijktoren in Straalmolen| /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/20200819_112157.jpg|| /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/dodaars_luc_meert.jpg|| dodaars © Luc Meert /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/20200827_094141.jpg|| /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/waterral_luc_meert.jpg|| waterral © Luc Meert /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/20200827_112937.jpg|| /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/blauwe_reiger_karel_de_blick.jpg|| blauwe reiger © Karel De Blick /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__697/20200827_112946.jpg||

Actietips

49

Kijktoren

Aan de rand van het gebied is een kijktoren waar je vogels kan spotten

Bekijk de kaart

Boswachter

Manu Vermeulen
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Straal, 2491 Balen

Met openbaar vervoer

Het gebied is slecht bereikbaar met het openbaar vervoer.

Met de fiets

Het gebied ligt tussen knooppunt 34 en 35.