De historische Thielenheide was een zeer uitgestrekt heidegebied dat zich situeerde ten zuiden van Turnhout, tussen de vallei van de Aa en de vallei van de Grote Caliebeek. Tielenheide is het best bewaarde relict van dit eeuwenoud heidelandschap en maakt deel uit van het grote Natura 2000-netwerk van Europese bos- en natuurgebieden. Wandelaars kunnen er van al dat moois genieten.

Volg boswachter Kris van Tielenheide via instagram

Troeven
  • Gevarieerd gebied enkel voor wandelaars
  • Voormalig militair domein
  • Broedgebied van nachtzwaluw, boompieper en boomleeuwerik
  • Begrazing door schapen 
  • Reliëfrijk heide- en duinlandschap met vennen
  • Concerten van boomleeuwerik, veldkrekel, nachtzwaluw, …

700.000 miliciens

In 1946 opende het opleidingscentrum (nr.3) voor militairen in Turnhout (kazerne Blairon). Tielenheide was het oefenterrein TH1 van de kazerne en tot de afschaffing van de dienstplicht in 1994 volgden hier ca. 700.000 militairen hun eerste maand opleiding. Gepakt en gezakt kwamen de militairen van de kazerne naar Tielenheide gestapt om de conditie aan te scherpen en allerhande basistechnieken aan te leren. Ook een driedaags kampeerverblijf in bos en hei maakte deel uit van het programma.

Variatie troef

Tielenheide is een gevarieerde heide dankzij de afwisseling van landduinen, vennen, jonge en oude droge heide, natte heide en kleine bossen. Hierdoor vinden heel wat dieren en planten er een geschikt leefgebied. Op de droge duinbodems vinden we zowel heide, grazige plekken, soortenrijke korstmosvegetaties als nauwelijks begroeide zandplekjes. Dergelijke open, zandige plekjes zijn belangrijk voor insecten zoals graafwespen, graafbijen, mierenleeuwen, veldkrekels, … .

De geleidelijke overgangen van heide naar bos vormen het ideale leefgebied voor boomleeuwerik, nachtzwaluw en bruine eikenpage. Deze in Vlaanderen bedreigde dagvlinder heeft hier één van de laatste bolwerken in Vlaanderen. Langs de vennen groeien zonnedauw, dophei en klokjesgentiaan.

Traditioneel beheer

Het beheer streeft naar een gevarieerde, structuurrijke heide met open zand en geleidelijke overgangen naar streekeigen loofbos. Dit gebeurt door begrazing, maaibeheer en hakhoutbeheer.

Genieten van de heide

Via aangeduide wandelpaden kun je het gebied verkennen. Honden of andere huisdieren zijn enkel welkom op de korte wandelroute. Dit omwille van mogelijke interactie met grazers (schapen en paarden) of verstoring van zeldzame grondbroeders zoals boomleeuwerik, nachtzwaluw en boompieper. Deze zeldzame vogelsoorten hebben hier een belangrijke populatie en zijn erg gevoelig voor verstoring.

bruin zandoogje
klokjesgentiaan
Heidelandschap
nachtzwaluw
blauwvleugelsprinkhaan
Heidelandschap
Hondsviooltje
bruin zandoogje
klokjesgentiaan
Heidelandschap
nachtzwaluw
blauwvleugelsprinkhaan
Heidelandschap
Hondsviooltje

Actietips

21

Wandelpad

Aangeduid wandelpad, opgelet honden enkel toegelaten op de korte wandelroute.

Bekijk de kaart

Boswachter

Kris Rombouts
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Leiseinde, 2300 Turnhout

Openbaar vervoer

Tielenheide is moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer.