/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__346/struikheide_-_erik_malfait.jpg||struikheide - © Erik Malfait /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__346/hondenzone_in_warande_werner_de_kinderen_1.jpg|Hondenzone|© Werner De Kinderen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__346/tafeleend202001_yves_adams.jpg|tafeleend|tafeleend - © Yves Adams - Vilda /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__346/kuifeend20dv_david_verdonck.jpg|kuifeend|kuifeend - © David Verdonck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__346/krakeend_luc_meert.jpg|krakeend|krakeend - © Luc Meert /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__346/dopheide_-_tom_linster.jpg||dopheide - © Tom Linster

Het natuurgebied ontstond als zandwinningsput voor de aanleg van de E34 en de ring rond Turnhout. Vooral tijdens de vogeltrek en de wintermaanden rusten watervogels even uit. Watervleermuis, oeverzwaluw, oeverloper en levendbarende hagedis zijn regelmatig te zien in de Warandeplas. Op de oevers helpen schapen met het herstel van de waardevolle flora. Voor honden is een zone waar ze in het water mogen. Op de plas zelf is waterski mogelijk. Zwemmen is verboden.

Troeven
  • Hondenzwemzone
  • Speelzone en Lilse Bergen vlakbij
  • Waterskigebied
  • Wandelpaden in aanpalend openbaar bos en nabijgelegen natuurreservaat Visbeek

In en naast het water

Het water in de Warandeplas is erg zuur (PH +/- 4). Vissen, kikkers, salamanders en de meeste waterplanten kunnen er niet overleven. Slechts enkele insectensoorten handhaven zich in dit extreme milieu. Tijdens de zomermaanden is watervleermuis een regelmatige bezoeker. In de winter vinden veel vogels een tijdelijke rustplaats. Wilde eend, tafeleend, kuifeend en krakeend zijn er enkele van. In voor- en najaar zie je scholekster, witgatje en oeverloper. Op de oevers groeit struikheide, gewone dopheide, echt duizendguldenkruid, blauwe knoop en koningsvaren. Ook levendbarende hagedis en hazelworm komen voor.

Via gericht beheer creëren we een mozaïek van bosjes, braamstruweel en (droge en natte) heidevegetaties. Binnen het veeraster rondom een groot deel van de oeverzone helpen schapen hieraan mee.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__346/struikheide_-_erik_malfait.jpg||struikheide - © Erik Malfait /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__346/hondenzone_in_warande_werner_de_kinderen_1.jpg|Hondenzone|© Werner De Kinderen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__346/tafeleend202001_yves_adams.jpg|tafeleend|tafeleend - © Yves Adams - Vilda /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__346/kuifeend20dv_david_verdonck.jpg|kuifeend|kuifeend - © David Verdonck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__346/krakeend_luc_meert.jpg|krakeend|krakeend - © Luc Meert /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__346/dopheide_-_tom_linster.jpg||dopheide - © Tom Linster

Actietips

37

Hondenzwemzone

Aan de westelijke oever nabij de openbare weg Haarlebeek mogen honden in het water binnen een afgebakende zone.

Bekijk de kaart

Boswachter

Bram Cannaerts
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Haarlebeek, 2275 Lille

Met openbaar vervoer:

Het gebied is moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer. Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).

Met de fiets:

De Warande ligt tussen de knooppunten 79 en 80.

Parking:

Er is een parking aan de Strandweg. Via de Haarlebeek kun je dan wandelen tot aan de Warande.