In hartje West-Vlaanderen in Torhout vind je dit 285 hectare grote bosgebied Wijnendalebos. Ongeveer 185 hectare is in beheer bij Natuur en Bos. Een deel is bosreservaat en voorbehouden aan de talrijke planten en dieren die er in alle rust kunnen gedijen. Blikvangers zijn de imposante zomereiken, de weelderige voorjaarsbloeiers en de grote collectie paddenstoelen (meer dan 500 soorten!). Late wandelaars maken kans om één van de vele soorten vleermuizen te spotten die in de boomholtes een veilig onderkomen vinden. 

Volg boswachter Koen van Wijnendalebos via instagram.

Troeven
  • Monumentale eiken
  • Kasteel van Wijnendale
  • Rijk aan paddenstoelen
  • Mooi wandelbos
  • Belangrijk voor vleermuizen

Planten en dieren

In het Wijnendalebos wisselen hoger gelegen gebieden en nattere valleien elkaar af. Op de hoger liggende delen vind je imposante eiken en beuken, terwijl elzen en essen liever hun wortels vochtig houden in de nattere valleien. Daar bloeien weelderig voorjaarsbloeiers waaronder het zeldzame paarbladig goudveil. Het bos telt meer dan 500 soorten paddenstoelen.

Heel wat vleermuizen zoals gewone grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis, franjestaart en baardvleermuis vinden hun weg naar de boomholtes van het Wijnendalebos. Vogels als zwarte specht, buizerd, wespendief, kleine bonte specht en goudvink bouwen er hun nesten. Vroege bezoekers maken kans op een ontmoeting met Ree.

In de poelen huizen vinpootsalamanders en kamsalamanders, terwijl de levendbarende hagedis en hazelworm de zonnige randen en open plekken opzoeken. De zonnige bloemrijke open plekken lokken natuurlijk ook veel insecten. Dagvlinders zoals de ijsvogelvlinder en het koevinkje voelen zich er prima thuis.

Een stukje geschiedenis

De geschiedenis van dit bos is nauw verbonden met het kasteel van Wijnendale. Adellijke families gebruikten het bos als jachtverblijf. Tot de tweede helft van de 18de eeuw bleef het bos vrijwel onaangeroerd. De aanleg van nieuwe wegen stimuleerde de bosontginning en tegen de eerste helft van de 19de eeuw was het uitgestrekte bos al erg versnipperd. Met het oog op houtwinning plantte men heel wat uitheemse soorten. In 1983 kocht het Vlaamse Gewest het Wijnendalebos over van privé-eigenaars. Dit was het begin van een duurzaam bosbeheer met speciale aandacht voor de meest kwetsbare gebieden.

Week Van Het Bos
Bosuil
Wijnendalebos
Kleine ijsvogelvlinder
Middelste bonte specht
Ree
Wijnendalebos
Wijnendalebos
Week Van Het Bos
Bosuil
Wijnendalebos
Kleine ijsvogelvlinder
Middelste bonte specht
Ree
Wijnendalebos
Wijnendalebos

Actietips

21

Wandelpaden

Verken het bos via Het Bosleerpad (2,6 km) en Korte Wandeling (3,2 km). Samen vormen deze een langere lus.

29

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Het Fonteinpad en de Julianadreef zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

30

Groene Haltewandeling: Torhout en Kasteel Wijnendale

Deze wandeling is 8 of 14 km lang. Bij de tocht van 14 km wandel je de laatste 5 km door het Wijnendalebos.

45

Speelzone

De natuurlijke speelzone bevindt zich op de hoek van de Planterijdreef en de Wulvedreef.

Bekijk de kaart

Boswachter

Koen Maertens
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ligging en bereikbaarheid

Ingang

Fonteinpad 2, 8480 Torhout

Openbaar vervoer

Wijnendalebos ligt op 3,5 km van het station van Torhout. Stippel je route uit op www.belgianrail.be
Bushalte "Wijnendale Kasteel" ligt op 1 km van het natuurdomein. Meer info op www.delijn.be